Ramdin: “Diasporagemeenschap laaiend enthousiast over samenwerking met Suriname”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is donderdag na zijn aankomst in Nederland meteen begonnen met het voeren van diverse gesprekken. Ramdin voerde ook gesprekken met de diasporagemeenschap. Volgens Ramdin is de diasporagemeenschap laaiend enthousiast om samen te werken met Suriname.
De minister is op werkbezoek om de lijnen uit te zetten voor wat betreft samenwerking met Nederland. Minister Ramdin is in tien jaar de eerste minister die Nederland weer bezoekt.
Na de aankomstdag heeft de bewindsman een werkbezoek gebracht aan de Surinaamse ambassade in Den Haag en het Consulaat van de Republiek Suriname in Amsterdam, waar hij heeft gesproken met functionarissen over de knelpunten die zich momenteel afspelen.
Gisteren en vandaag zijn er gesprekken geweest met diasporagemeenschappen en organisaties. Ook heeft minister Ramdin een ontmoeting gehad met medici aldaar, die ondersteuning willen en kunnen bieden, niet alleen in de strijd tegen COVID-19, maar ook ten aanzien van de algemene sociale zorg in Suriname. Ramdin kijkt uit naar de concrete ondersteuning vanuit die zijde die Suriname nodig heeft. Minister Ramdin gaat ook een Diaspora-instituut opzetten, dat vrij snel in functie zal zijn.
Behalve de gesprekken met diasporagemeenschappen en organisaties, heeft de Buza-minister ook gesprekken gehad met Surinaamse diaspora-politici, die in verschillende bestuurlijke organen zitten in Nederland, in verschillende steden. Zij hebben hun steun toegezegd en willen concreet meehelpen Nederlandse fondsen te mobiliseren richting Suriname. Voor wat betreft het bedrijfsleven zijn er ook gesprekken geweest met het Surinaams bedrijfsleven in Nederland, dat een netwerk heeft om ander bedrijfslevenorganisaties richting Suriname te bewegen om te investeren in Suriname.
Hiernaast heeft Ramdin gesproken met de Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, die aangeeft dat er mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in Suriname. Deze gesprekken zullen worden voortgezet, omdat Suriname op de lijst staat om in aanmerking te komen voor die financieringsfaciliteiten.
Ook heeft minister Ramdin een aantal interviews afgestaan om aan de Nederlandse gemeenschap de stand van zaken aan te geven wat het nieuwe buitenlands beleid is, dat zich voornamelijk richt op het binnenbrengen van financiële injecties. Maandag en dinsdag zullen er gesprekken zijn met de Nederlandse autoriteiten. Dinsdagochtend voor vertrek zal Ramdin nog een gesprek hebben met de Nederlandse minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking omtrent mogelijkheden voor ondersteuning vanuit haar ministerie aan Suriname
Behalve de formele ontmoetingen, heeft minister Ramdin ook een ontmoeting gehad met de Surinaams-Nederlandse artiest Kenny B. Hij heeft zijn bezorgdheid geuit over de wijze waarop wij omgaan met het milieu. Kenny B wil graag zijn bijdrage leveren aan het herstel en behoud van ons milieu.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald