Ramadhin: Missive november 2019 dolksteek voor BGVS

De missive die de vorige regering in november 2019 heeft geslagen is de dolksteek geweest voor de Bedrijven Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). In plaats van een structureel probleem van de ligdagtarieven op te lossen, heeft de vorige regering ervoor gekozen de rust in de zorgsector zes maanden voor de verkiezingen van mei 2020 te bewaren. Tot november 2019 heeft de BGVS in haar 31 jarig bestaan geen subsidie van de overheid nodig gehad. In een jaar tijd is door de missive de schuld van ziekenhuizen bij de BGVS gestegen tot 40 miljoen SRD.”Het is een foutieve missive, die we als verantwoordelijke regering niet kunnen voortzetten,” zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan Starnieuws. Hij is verbaasd over de heisa die is ontstaan door zijn brief naar de ziekenhuizen. De regering wilde de missive al in augustus/september intrekken, maar heeft het door de Covid-19-situatie toen niet gedaan. Maar nu moeten we een begin maken met de regulatie. BGVS is importeur van medicamenten op basis van de landelijke behoefte. Ziekenhuizen en apotheken betrekken hun medicijnen bij de BGVS. Zo simpel is dat, maar door de missive is een zelfvoorzienende BGVS uitgehold en geblacklist. De goede reputatie die de BGVS had bij de leveranciers is besmeurd.Ramadhin zegt dat de BGVS een werkarm is van de overheid en er niet lijdzaam kan worden toegestaan dat deze werkarm wordt kapot gemaakt. Hij zegt dat sinds zijn aantreden er al vijf tot zes keren is geïntervenieerd bij de BGVS om de toevoer van medicijnen veilig te stellen. De opbouw van de schuld bij de BGVS heeft niets te maken met ligdagtarieven zegt de bewindsman. Het accent moet niet worden verlegd. BGVS is een importeur, waar de ziekenhuizen en apotheken hun medicijnen halen en daar moeten ze voor betalen. Dat was voor november 2019 geen probleem.Ziekenhuizen roepen al jaren om een verhoging van het ligdagtarief waar ze grotendeels van afhankelijk zijn voor hun inkomsten. De tarieven zijn sinds 2014 niet meer zijn aangepast. Ziekenhuizen en vooral de particuliere ziekenhuizen moeten serieus kijken naar hun bedrijfsvoering, zegt minister Ramadhin. Hij praat morgen met de Nationale Ziekenhuis Raad en donderdag met de minister van Financiën en andere collega-ministers. Hij verwacht een constructieve opstelling van de ziekenhuizen bij het gesprek en de regulering van de gezondheidssector. De bewindsman beseft dat de regulering een gedurfde stap is, maar zegt dat het een noodzaak is. Hij zegt dat de zorgsector een keten is is en als een van de schakels kapot wordt gemaakt, de sector in elkaar klapt.Het is de verantwoordelijkheid van de regering om erop toe te zien dat de patiënten landelijk worden voorzien van medicatie. De overheidsziekenhuizen zijn onze zorg, zonder de particuliere ziekenhuizen te discrimineren, zegt minister Ramadhin. Hij merkt op dat hij eerst kijkt naar het algemeen belang en dan naar het particulier belang. Er moet daarbij een onderscheid worden gemaakt. Hij vindt dat de particuliere ziekenhuizen hun bedrijfsvoering moeten evalueren, om structurele oplossingen te bedenken voor de problemen -waaronder een lage bezettingsgraad- waarmee zij kampen.In ieder geval wordt de missive van november 2019 niet voortgezet. Binnen die missive werden middelen beschikbaar gesteld waar alle ziekenhuizen, een bepaald bedrag per jaar konden trekken in medicijnen bij de BGVS. “De ziekenhuizen zijn gewoon in de maling genomen.Er is geen cent betaald aan de BGVS uit hoofde van de missive,” zegt minister Ramadhin. Ook particuliere ziekenhuizen trokken uit deze subsidie. De bewindsman benadrukt dat de regering de ziekenhuizen nodig heeft om inzicht te verschaffen in de sector. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com