Ramadhin gelooft in de kracht van statistieken en wetenschap

Tegenstanders vallen straks door de mand’
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is van mening dat het treffen van maatregelen tegen mensen die allerlei valse informatie verspreiden over het vaccin, tijdverlies kan zijn. Hij stopt die tijd liever in het werken aan het bewustmaken van de samenleving. Dit zei de minister gisteren in gesprek met .. Hij haalde als voorbeeld aan, dat hij een paar maanden terug een klacht had ingediend tegen een geestelijke leider, maar dat hij nog steeds geen vooruitgang heeft gemerkt in de zaak. “Als je je daarop gaat focussen, verlies je alleen maar tijd. Het is een paar maanden terug en de vraag is of het wel zin heeft”, zei Ramadhin. De bewindsman is ervan overtuigd dat degenen die tegen het vaccin zijn en valse informatie verspreiden, straks door de mand zullen vallen. “Ik geloof sterk in de kracht van statistieken en de wetenschap. De cijfers zullen straks laten zien dat het allemaal om valse informatie gaat. Ze vertellen allerlei verhalen, maar ze zullen straks door hun argumenten heen zijn, dus laat ze maar. Het is de taak van de overheid om het volk te beschermen, dus we proberen dat zoveel mogelijk te doen”, stelde Ramadhin. De minister benadrukte dat hij geen probleem heeft met mensen die zich nu niet willen laten vaccineren, om wat voor reden dan ook.
De bewindsman is van mening dat in plaats van te ageren tegen het vaccin, het beter is om advies te vragen aan deskundigen. “Iedereen heeft het recht om te weigeren, maar zonder de juiste informatie het vaccin met allerlei bijbedoelingen tegenspreken, is niet correct. Het beste is dat de mensen kijken naar de bron van de informatie.” Veel mensen die informatie delen over de vaccins, hebben volgens de minister niet eens een medische achtergrond. “Ik zou zeggen: ‘Schoenmaker, houd je bij je leest.”’ Ramadhin is zich ervan bewust dat er ook artsen en verpleegkundigen zijn die twijfelen en om uiteenlopende redenen zich niet willen laten vaccineren. Hoewel de minister dat begrijpt, zei hij dat deze groep meer zou moeten kijken naar hun rol in de samenleving. “Ze worden dagelijks blootgesteld aan het virus en lopen risico besmet te raken. Ze zouden eigenlijk ervoor moeten kiezen om zichzelf te beschermen”, haalde de minister aan. Ramadhin stoorde zich ook aan uitspraken van prominente leden uit de NDP die nu kritiek leveren op het vaccin en de covid-maatregelen. Hij kan zich niet voorstellen dat een oud-voorzitter van DNA die tevens arts is, tegen de lockdown is. Dit terwijl toen haar regering aan de macht was, die voor een bepaalde periode een lockdown had afgekondigd. Volgens Ramadhin wordt er getwijfeld aan de vaccins en wordt er beweerd dat ze nog in trial zijn. “Maar diezelfde regering had toentertijd een medicijn tegen COVID-19 uit Cuba laten halen. Of ze zijn aangekomen en wat er met ze is gebeurd, weten we niet”, stelde Ramadhin. Hij zei dat hij niet zomaar een niet-medicus de ziekenhuizen kan insturen om te laten zien wat dat medicijn doet. “Als het werkt is het goed, maar wat als het niet werkt? Dan hebben we mensen in gevaar gebracht en daarmee moeten we voorzichtig zijn”, aldus de bewindsman.
door Priscilla Kia
The post Ramadhin gelooft in de kracht van statistieken en wetenschap .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname