Rajeev Goerdin wil jongeren positief beïnvloeden

De 21 jarige Rajeev Goerdin, 3e jaars geneeskunde student en lid van de Rotaract Club of Genesis, heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Jeugdraad.

Hij wil jeugdigen motiveren om zichzelf verder te ontwikkelen, cursussen invoeren op elke opleiding over hoe met geld om te gaan, hoe het land werkt, hoe om te gaan met uitdagingen in het leven. Ook wil hij ondernemerschap, wetenschap, kritische leiders en denkers stimuleren.

Goerdin zegt dat integriteit, eerlijkheid en respect op de eerste plaats bij hem staan. Hij heeft zichzelf verkiesbaar gesteld, om vaderlandsliefde en omdat hij gepassioneerd is om een positieve verbetering te brengen in ons land.

..