Raghoebarsing waarschuwt cambiohouders door onderlinge concurrentie volk te laten lijden

Vorige week, tijdens een persconferentie, riep minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, de samenleving en de media op tot ondersteuning in het gevecht tegen cambio’s met hoge koersen ten nadele van het volk. Ook herinnerde de minister het parlement eraan, dat ons volk in een eerdere periode, als onderdeel van een lange ontwikkeling van koersstabilisatie, offers heeft gebracht. Tevens wees de minister erop, dat als deel van het volk, regering en parlement in staat zijn om van niets iets te maken. Hij is van mening dat door vertrouwen regering en parlement op de goede weg zijn. Raghoebarsing is vast ervan overtuigd dat ook het kabinet en de controleurs van het beleid, bereid moeten zijn offers te brengen om de maatregelen te treffen en te ordenen die nodig zijn om de koers te stabiliseren.
Ook maakte de minister duidelijk, dat in de communicatie met vakbonden, het bedrijfsleven, de commerciële banken er uitwisseling van informatie plaatsvindt, en benadrukte dat de president met vrijwel iedereen in de gemeenschap heeft gepraat. Zo noemde hij de resultaten over de gesprekken met de cambio’s, en stelde de vraag of het bestuur en de controleurs van het beleid, de koers niet kunnen stabiliseren. De bewindsman bevestigde een vraag met een volmondig ja, en verduidelijkte door te verwijzen naar de ervaring, de wilskracht en de kennis, die volgens hem aanwezig zijn in onze samenleving, met name bij de regering, het parlement en het volk van Suriname. Hij is van mening dat we als volk, eerder de situatie waarin we nu verkeren, hebben meegemaakt.
”Ons volk heeft offers gebracht om koersen te stabiliseren en de economie te herstellen”, aldus Raghoebarsing.
De minister meende dat er geen sprake kan zijn van koersverschillen in prijs voor vreemde valuta op verschillende momenten. Hij benadrukte dat de koers die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bepaalt, gehanteerd moet worden. Raghoebarsing vindt dat de koersen die vastgesteld zijn, gehanteerd moeten worden. En hij stelt dat het de echte marktkoers is. De financiënminister maakte duidelijk, dat de dagelijkse hogere koersen van de cambio’s niet normaal zijn, en sprak van een systematische financiële destabilisatie. “Een gevecht om macht en geld van de cambio’s”, aldus de minister.
Maurice Roemer, governor van de CBvS, wees op de maatregelen die overwogen worden, maar dat de monetaire autoriteiten er met de nodige voorzichtigheid mee moeten omgaan. Dit omdat de kans reëel is, dat de betrokkenen onzichtbaar worden op de markt. “Elke maatregel moet goed overlegd worden, met het hulpprogramma van het Internationaal Monetair Fonds”, aldus Roemer.
De CBvS stelt dat de ruilverhouding van valutatransacties tot stand komt door de geldige valuta wisselkoers die de CBvS vaststelt. Minister Raghoebarsing bracht ook ter sprake, de kwestie van cambiohouders die voor en tijdens de verkiezingen financiële ondersteuning hebben gegeven aan de kas van politieke partijen. Volgens de minister moeten deze donateurs niet verwachten, dat de regering zal toestaan dat het leven van het volk redelijkerwijs ondraaglijk zal worden gemaakt door speculatieve koersopdrijving.
The post Raghoebarsing waarschuwt cambiohouders door onderlinge concurrentie volk te laten lijden ..