Quarantaineperiode nu naar zeven dagen: Guyanezen eisen PCR-test

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gisteren gedurende zijn tweewekelijkse COVID-19 toedracht verteld, dat de verplichte quarantaineperiode van met name bezoekers aan Suriname, van tien naar zeven dagen is teruggebracht. De periode is volgens Ramadhin  ingekort op basis van internationale adviezen van gezaghebbende gezondheidsinstituten. Het uitgaansverbod van 23.00 tot 05.00 uur blijft van kracht en zo ook de rest van de door de regering afgekondigde COVID-19-protocollen. Naast de positieve ontwikkelingen, waarbij het aantal besmettingen terugloopt, worden er steeds meer feesten gehouden. De covid-maatregelen worden daarbij niet door iedereen in acht genomen.
De bewindsman is daarom bezorgd over de vele feesten die gehouden worden, terwijl dit soort evenementen verboden is. “Door onverantwoord gedrag, zullen de besmettingen volgens Ramadhin toenemen.” Ramadhin doet een beroep op de samenleving zich te houden aan de maatregelen die uitgevaardigd zijn. Met het oog op de komende feestdagen en de toegenomen activiteiten, bestaat de vrees voor een nieuwe golf aan besmettingen. De regering heeft hierbij de medewerking van de samenleving nodig, om te voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Ook voor wat betreft de groep Cubaanse asielzoekers, die nu al een week vertoeft op het veerplein te South Drain met de wens naar Guyana af te reizen, wordt er door beide buurlanden gekeken naar veilige reisprotocollen. Zo zullen de passagiers die vanaf 12 december via de Moleson Creek-haven van Suriname naar Guyana reizen, een negatieve PCR-test (Polymerase Chain Reaction, PCR) moeten kunnen tonen, die niet ouder is dan 72 uur bij aankomst in Guyana.
Opvallend hierbij is, dat de groep Cubanen al langer dan 72 uur op het veerplein aan de Surinaamse oever zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de PCR-test die zij hebben ondergaan, reeds is vervallen. De Guyanese autoriteiten hebben al aangegeven, dat zij mensen niet zullen toelaten, waarvan de PCR-test reeds is vervallen, als zei geen tweede test in Guyana willen ondergaan. “Onze richtlijnen zijn tamelijk streng, en hebben de 72 uur PCR –test nodig. Als die PCR-test ouder is dan 72 uur, moet je bij aankomst in Guyana een tweede PCR-test doen’’, onthulde de Guyanese minister van Volksgezondheid, Frank Anthony, afgelopen vrijdag tijdens zijn dagelijkse COVID-19-update.
De kwestie wordt dus goed door het buurland in de gaten gehouden. Ook wordt president Chandrikapersad Santokhi dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder is de ambassadeur van Cuba reeds ontboden en officieel op de hoogte gesteld. Dit is ook schriftelijk per diplomatieke nota geschiedt. Daarnaast is ook de ambassadeur van Guyana officieel ingelicht. Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de afgelopen dagen overleg gepleegd met zijn Guyanese ambtsgenoot.
Hij zei, dat de regering de Cubaanse concentratie aan de grens als een serieuze aangelegenheid beschouwt. De regering is nadrukkelijk bezig de internationale gemeenschap over deze zaak te informeren. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caricom en de Verenigde Naties (VN) worden op de hoogte gehouden. Dit alles is volgens de bewindsman bedoeld ervoor te zorgen, dat deze zaak in goede banen wordt geleid, er controlerend wordt opgetreden en evenwichtig te werk wordt gegaan. Suriname zal er vooral op toezien, dat er in de humanitaire behoeften van de mensen wordt voorzien. Hij benadrukte dat Suriname voor de bescherming van mensenrechten staat. In dit geval heeft het Nationaal Coördinatiecentrum Ram-penbeheersing (NCCR) met ondersteuning van de Nickeriaanse gemeenschap, de districtscommissaris en andere diensten, zoals Vreemdelingenzaken en de medische instanties in Nickerie waar mogelijk en waar nodig ondersteuning verleend aan de groep. Vreemdelingenzaken is intussen al begonnen met een registratie van de mensen. De groep bestaat uit ruim 490 personen, waarvan on-geveer de helft illegaal in Suriname verblijft.
Actieve gevallen gedaald naar 11
Het aantal actieve COVID-19 gevallen is in-middels van 13 gedaald naar 11. In het afgelopen etmaal werden er 24 testen afgenomen, die negatief zijn uitgevallen. Drie personen werden genezen verklaard. In het ziekenhuis zijn vijf patiënten opgenomen. Op de In-tensive Care Unit worden twee personen be-handeld. Vier personen die positief zijn, verkeren in isolatie. Op dit moment vertoeven 1.264 mensen in quarantaine. De minister is ingenomen met de daling van het aantal be-smettingen. Suriname is met 4.4% besmettingen beneden de 5% die door de Wereldge-zondheidsorganisatie WHO wordt gehanteerd. De regering streeft ernaar om onder de 10% te blijven.
The post Quarantaineperiode nu naar zeven dagen: Guyanezen eisen PCR-test appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname