Publicatie foto’s jeugdige verdachten in strijd met Kinderrechtenverdrag

Het publiceren van foto’s van jeugdige verdachten is in strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind. De aanleiding van dit statement door het ministerie belast met Jeugdzaken is het feit dat op sociale media, foto’s worden gedeeld van jeugdige personen, die verdacht worden van moord.
Deze onverantwoorde en verwerpelijke manier waarop jonge verdachten zo openlijk worden gepresenteerd aan de Surinaamse gemeenschap en aan de wereld, zal het bevorderen van hun terugkeer naar de samenleving en de acceptatie door de samenleving bemoeilijken. Met nadruk wordt gevraagd om de rechten van het kind volledig te eerbiedigen.
Volgens het Kinderrechtenverdrag is het beter om kinderen te helpen dan ze te stigmatiseren. Het ministerie zal onderzoeken waarom jongeren in de criminaliteit belanden en hoe ze hulp aan te bieden. Ook zal in dit verband gekeken worden naar de situatie van gezinnen.
Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft deze kwestie hoog opgenomen en intussen haar collega van Justitie en Politie gevraagd om een onderzoek in te stellen hoe het komt dat foto’s van de bedoelde verdachten, die op een politiebureau zijn gemaakt, op sociale media terecht zijn gekomen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald