Protesterende Coronianen woest op OW-minister

09/09/2020 00:00

-
Gilliamo Orban


 

PARAMARIBO –
Een groep van zestig mensen die tijdens de vorige regeerperiodein dienst zijngenomen bij het ministerie van Openbare Werken in Coronie, zijn niet te spreken over deschriftelijke mededeling van minister Riad Nurmohamed. In de brief staat volgens een van deinitiatiefnemers van de barricade van de Oost-West- verbinding bij Totness, dat ze niet meer op het werk hoeven te verschijnen. “Dat schrijven is een ontslagbrief en heeft meer kwaad bloed gezet bij de mensen. Ze gaan hierdoor de weg vandaag weer barricaderen, totdat ze een positief antwoord krijgen”, zegt de actievoerder tegen de Ware Tijd.

Deze groep heeft samen met medewerkers van de ministeries van
Regionale Ontwikkeling en Sporten Ruimtelijke Ordening en Milieu de
afgelopen twee dagen de weg geblokkeerd en de politie moest de
mensen tot orde roepen. Zij hebben allen in de vorige regeertermijn
een baan gekregen bij de overheid, maar hebben nog geen salaris
ontvangen. “We gaan mogelijk de actie verscherpen en gaan de
vrachtwagens, die rijst vervoeren naar Paramaribo, tegenhouden door
onze barricade “, zegt de demonstrant. Ze worden tijdens hun actie
bijgestaan door ambtenaren van de desbetreffende ministeries, die
hun loon wel ontvangen. “Uit solidariteit staan ze achter onze
acties.”

De actievoeders ontkennen dat hun acties worden geïnstrueerd
door politieke mensen van een partij in de oppositie, ondanks ze
ook tijdens de vorige regeerperiode konden protesteren. Een deel
van de personen voornamelijk de mensen van OW, zijn sedert
september vorig jaar in dienst genomen. De personen van Regionale
Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben in maart daar een baan gekregen.
“Meestal moet je maximaal drie maanden wachten op het salaris. Aan
ons is door districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter,
meegedeeld dat we eind oktober ons geld krijgen”, zegt een persoon
die is verbonden bij ROS.

OW-minister meldt in een persbericht dathij deze maand heeft
uitgetrokken om problemen van personeelsleden te analyseren en waar
nodig te herstellen. Het gaat bij deze om bevorderingen en het
aannemen van nieuw personeel. Medewerkers die onlangs zijn
aangetrokken, worden op dit moment per brief meegedeeld, dat zij
binnen een termijn van een maand, op de hoogte gesteld zullen
worden ter zake het al dan niet voortzetten van hun
dienstbetrekking en dat zij zich gedurende die periode niet hoeven
aan te melden op de werkplek. “Er zijn veel onduidelijkheden die
een diepgaand onderzoek vereisen. “De bewindsman wil door deze
evaluatie de rechtspositie van de medewerkers beschermen.

Nurmohamed voert aan, bij zijn aantreden veel onzuiverheden
geconstateerd te hebben met betrekking tot bevorderingen van het
bestaande personeel en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Hij
laat verder optekenen dat personen niet eens op de hoogte waren van
de aanname bij de overheid. Ondanks anderen in het bezit van een
missive zijn, weigeren ze de werkplek te bezoeken. “Het gaat om een
aantal medewerkers dat onrechtmatig in aanmerking is gekomen voor
bevorde- ringen. Er zijn ook personeelsleden die reeds enkele
maanden in dienst zijn en vooralsnog geen betaling hebben
ontvangen. ”

De OW-minister houdt ook rekening met fraudepraktijken. Hij
meldt ook dat de medewerkers een brief ter geruststelling zullen
ontvangen, omdat ook hun zaken goed onderzocht worden. Hij vindt
het niet verstandig om hen zonder het ontvangen van een loon, met
onkosten op te zadelen door ze elke dag op de werkplek te laten
verschijnen. “Op dit moment is er ook geen geld om deze
personeelsleden uit te betalen. Niemand wordt thuis gezet met
behoud van salaris, eenieder wordt ingezet. Het onderzoek moet
volgens planning binnen een maand zijn afgerond, waarna duidelijk
moet zijn hoe verder met alle nieuwe medewerkers”, aldus minister
Nurmohamed.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname