Protestactie Bond Ashiana opgeheven

De protestactie van het personeel van Huize Ashiana is opgeheven. Er is woensdag een akkoord bereikt tussen de personeelsbond, de staf van het tehuis en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Bondssecretaris Jan Aviankoi praat van een miscommunicatie en de zaak is intussen uitgesproken.
“Bij deze kan ik meegeven dat de stortingen uiterlijk volgende week woensdag gedaan zullen worden op de rekeningen van de mensen. Dat is een afspraak die ik heb gemaakt met collega-minister van Financiën en Planning,” bevestigt Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran. Het gaat om zowel de toelagen als de overwerkvergoeding van het personeel.
Bondssecretaris Aviankoi stelt dat het niet aan de minister heeft gelegen. “Het was een miscommunicatie, waardoor zaken zo zijn verlopen. En we hebben ook duidelijke afspraken gemaakt, zodat dit in het vervolg niet meer voorkomt en de mensen op tijd, zoals ze normaal gewend zijn, hun salaris kunnen ontvangen en de daarbij behorende toelagen,” zegt Aviankoi.
Minister Ramsaran heeft al in een heel vroeg stadium te kennen gegeven het erg belangrijk te vinden dat het personeel zijn vergoedingen krijgt, conform de diensten die zij heeft geleverd. Het ministerie heeft er alle begrip voor dat het zware tijden zijn. Toen duidelijk werd dat de mensen hun overwerk- en andere vergoedingen nog niet hadden ontvangen, is onmiddellijk onderzoek gepleegd naar de oorzaak daarvan.
De bewindsman wees op het belang van het volgen van de juiste administratieve procedures. Alle vereiste documenten moeten zo goed mogelijk afgerond en goedgekeurd worden, voordat deze naar het ministerie van Financiën en planning verstuurd kunnen worden en overgegaan wordt tot het storten van de bedragen.
Minister Ramsaran zegt dat vóór zijn aantreden zaken anders werden gedaan. Volgens hem was die aanpak administratief niet juist. Hij heeft, met het oog op de betalingen voor de maand december, al in een brief aan de verschillende stichtingen laten weten dat er een deadline geldt voor indienen van de stukken bij het ministerie van Financiën en Planning.
Dit houdt in dat de stichtingen het nodige papierwerk al vóór 10 december moeten hebben ingediend bij Sozavo. Op deze manier wil de bewindsman al het mogelijke in het werk stellen, zodat een ieder zijn of haar betaling op tijd deze maand ontvangt.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald