Project veiligheidszone moet zorgen voor veilig uitgaanscentrum

Het project veiligheidszone Paramaribo-Centrum moet een bijdrage leveren aan de veiligheid in de binnenstad van Paramaribo en omgeving. Het project is gisteren door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gelanceerd.
De justitieminister geeft aan dat er voor de binnenstad van Paramaribo is gekozen vanwege het bestuurs- en uitgaanscentrum dat in dit verzorgingsgebied ligt. Het project past goed in de visie van de regering. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de overheid en burgerij. Vanuit het ministerie zal er alles aan gedaan worden om de veiligheid te waarborgen in het uitgaanscentrum, aldus Amoksi.
“Met surveillance wordt beoogd een veilig gevoel te geven aan de burgers. Wat een van de prioriteiten is van deze regering, is veiligheid. We leven in een democratische rechtsstaat en wanneer mensen wet en recht aan hun laars lappen moet de overheid ingrijpen. Vanuit het ministerie wordt er een zerotolerancebeleid gevoerd met als doel dat de politie harder zal optreden tegen personen die de samenleving onveilig maken”, deelt Amoksi mee.
Het project veiligheidszone is een onderdeel van de uitvoering van de strategische en operationele maatregelen. De surveillance zal met voertuigen, te voet en op de fiets worden uitgevoerd. Er zal 1×24 uur gesurveilleerd worden. De leiding hiervan is in handen de regiocommandant Orlando Jacott.
Het project zal wekelijks worden geëvalueerd terwijl de data vergeleken zal worden voor bijsturing van het project. Na Paramaribo zullen ook andere districten en buurten worden aangedaan. De veiligheidsmannen van de Centrale Bank die ingezet zullen worden hebben de status van buitengewoon agent van politie en mogen optreden tegen de burgers, geeft de minister aan.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald