Project bio-plateau met vier jaar verlengd

15/09/2021 17:57

-
(Bewerkt persbericht)

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken tekende de overeenkomst voor verlenging in Marseille, Frankrijk.
: CDS
 

PARAMARIBO –
Het Project Bio Plateau voor modern wateronderzoek in het district Marowijne is tot 2025 verlengd. Dit gezamenlijke project van Suriname, Frans-Guyana en Brazilië heeft als doel verbeteren van de watervoorraden en biodiversiteit in verband met de aquatische (waterlichamelijke) milieus. Voor de verlenging tekende minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk, tijdens zijn werkbezoek aan dat land. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Het project startte in 2019 en zou twee jaren duren. In de
Franse stad Marseille hield Nurmohamed op het IUCN World
Conservation Congress een presentatie over projecten in Suriname
voor bescherming van de biodiversiteit. Op dit congres komt de
wereld samen om prioriteiten te stellen en actie te stimuleren op
het gebied van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.

Op verschillende plekken in de Marowijnerivier zijn
meetinstrumenten geplaatst. Het ligt in de bedoeling om huidige
faciliteiten geheel te vernieuwen en te moderniseren met een
gedegen hydrometisch netwerk voor het monitoren van de waterstand
van de Marowijnerivier. Via satellietverbindingen moet er dan snel
gegevens beschikbaar zijn over het weer, het waterpeil en veel
meer. “Het gaat om moderne meetstations waarbij
state-of-art-technologie toegepast zal worden”, aldus het
persbericht.

Ook is er een webportaal operationeel met basisinformatie over
de gehele Marowijnerivier. Tevens zal met de beschikbare gegevens
verder gewerkt worden aan de capaciteitsopbouw van de mensen in het
gebied. Dit door bewustwording over de problematiek in de
Marowijnerivier en hoe zij moeten omgaan met het vervuilen van
water. Hierdoor kunnen zij tevens beter geadviseerd worden over
waar het gunstiger wonen is.

Voor de uitvoering van het project heeft de Europese Unie, samen
met partners van Frankrijk, 3 miljoen euro vrijgemaakt. Met
vergelijkbare projecten wil de EU regeringen helpen de gebieden te
rehabiliteren waar de biodiversiteit in gevaar komt. Minister
Nurmohamed heeft een beroep gedaan op de EU om meer fondsen
beschikbaar te stellen voor ondersteuning van meer groene
projecten.


 
Tweet