‘Prioriteiten Tegen Geweld’ leidraad voor aanpak vraagstuk

11/09/2020 05:53 – Aidy Pinas-Agodeba

: https://bphc.org  
PARAMARIBO – De ‘Prioriteiten Tegen Geweld’ is een goede leidraad voor de aanpak van het geweldvraagstuk in Suriname. ‘Prioriteiten Tegen Geweld’ is een lijst die is samengesteld door gemeenschapsorganisaties. Achtendertig maatschappelijke organisaties, die op hun eigen manier strijd leveren tegen geweld, ondersteunen de prioriteiten lijst.
Met financiële ondersteuning van de European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) is Projekta in 2019 gestart met de uitvoering van het programma ‘Hear Us Now’, waaruit de lijst is voortgevloeid. De lijst is donderdag tijdens een onlinemeeting gepresenteerd aan beleidsmakers en belanghebbenden.
Sharda Ganga van Projekta vertelde dat binnen dit project organisaties versterkt zijn waardoor ze nu huiselijk geweld, geweld tegen kinderen en seksueel misbruik, bespreekbaar kunnen maken. Maar ook moeten ze de stem van de gemeenschappen laten horen in de nationale discussie en beleid. “Ze hebben ook tools en kleine sub grants gehad om verschillende bewustwordingsactiviteiten te organiseren in hun omgeving”, legde ze uit.
Ganga onderstreepte dat gemeenschapsorganisaties een grote rol willen spelen in de strijd tegen huiselijk geweld en met name seksueel geweld tegen vrouwen. Buurthuiswerker Andy Bandison deelde in een korte presentatie zijn ervaring met de deelnemers van de meeting. In het ressort Santodorp gebruikt hij sport, met name voetbal, om de jongeren in de buurt, zowel jongens als meisjes, op een positieve manier bezig te houden. Ook worden ze gemotiveerd om het goede na te streven.
Het is hem opgevallen dat er meer gedaan moet worden. Hij probeert de kinderen op te vangen, maar ook de ouders zijn behoeftig. Als organisatie kan hij niet veel doen. “We hebben hulp en begeleiding nodig om zaken effectiever aan te pakken”, legde Bandison uit. Een tweede presentatie werd gehouden door Wiedjawati Jawalapersad van Stichting Sari. De organisatie timmert al jaren aan de weg in Nickerie, maar boekt nog niet echt succes. Er mogen voor wat haar betreft meer meldpunten komen. “Er zijn ook weinig instanties die zich bezighouden met de begeleiding van deze groep”, merkte ze op.
Een onderzoek met bijzondere aandacht voor incest, laat weten dat slachtoffers veelal niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Ook is dit onderwerp nog steeds taboe, omdat men het een schande vindt voor de familie als zo’n geval bespreekbaar wordt gemaakt. Minister Hanafi Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting keurt iedere vorm van geweld af. Dit onderwerp heeft zijn aandacht. Hij is daarom blij met het werk dat de organisatie heeft verzet.
Doordat deze regering niet zo lang geleden aantrad, weet hij mede door de presentatie wat de stand van zaken is. Twee belangrijke zaken voor de aanpak van dit fenomeen zijn een doorverwijs en case managenment systeem. Hj verklapte dat het ministerie ernaar streeft om een instituut op te zetten voor integrale bescherming van de jeugd door middel van een goed doorverwijs en casemanagement systeem. “Wat wij willen, is dat er een stop komt”, merkte hij op. Onderzoeksresultaten laten volgens hem zien dat de situatie van mannen, vrouwen en kinderen nog niet is wat het zijn moet. Dit zeker voor wat betreft misstanden in huiselijke sfeer.
Zijn collega van Arbeid, Reshma Kuldipsingh, benadrukte het belang van intersectorale aanpak van dit vraagstuk. Het is volgens haar noodzakelijk dat de diverse actoren met elkaar communiceren en samenwerken, zodat men niet langs elkaar heen hoeft te werken. Recentelijk is ze zelf getuige geweest van geweld tegen vrouwen en het doet haar zeer. De bewindsvrouw wil vooral de aandacht vestigen op de jeugd. Namelijk de opvoeding binnen het eerste milieu en communicatie vindt ze heel belangrijk bij de aanpak van dit vraagstuk. “We zijn al bezig te kijken welk beleid we hierop kunnen loslaten”, aldus Kuldipsingh.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname