Prins Bernardpolder spoedig inzetten voor zaaizaadproductie

De Prins Bernardpolder is vorige week vrijdag op last van de rechter ontruimd. De polder is nu weer in handen van de Stichting Experimentele Landbouw (SEL), in deze de Staat. Er zal snel met het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) worden gesproken over de opstart van de zaaizaadproductie. De 500 hectare die de Prins Bernardpolder groot is, zijn bijkans twaalf jaren in handen geweest van de Sunda Groep, terwijl ADRON verlegen zat om zaaigrond.

Minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), over de plannen met de Prins Bernardpolder die na 12 jaren weer ter beschikking van de overheid is gekomen.
………… (R10)

Lees verder

Bron: Radio 10 Suriname