Prijzen in de winkel gaan omlaag

De prijzen in de winkels zullen op korte termijn omlaaggaan. Zo verzekerde president Chan Santokhi donderdagavond in To The Point op Apintie Televisie.
Santokhi gaf aan dat de prijzen niet zo hoog hoeven te zijn in de winkels. Er is eerder een controlemechanisme ingevoerd door de regering met prijscontroleurs en de Vliegende brigade. Dit traject wordt momenteel geëvalueerd.
De hoge prijzen in de winkels zijn volgens de president te wijten aan het feit dat er te veel schakels zijn, waarbij eenieder commissie maakt. Op de internationale markt zijn de goederen niet zo duur. Een oplossing hiervoor is dat een bedrijf de goederen zelf zal importeren.
Er worden al op kleine schaal uien en aardappelen verkocht. Binnenkort zal ook spijsolie betaalbaar zijn voor de consument. Doordat er hier geen sprake is van tussenschakels, zullen de prijzen met 20 en 40 procent omlaaggaan. Dit zal ertoe leiden dat andere supermarkten genoodzaakt worden ook hun prijzen aan te passen, zodat het betaalbaar wordt voor de consument. “We moeten de solidariteit naar elkaar toe tonen”.
Het is onze taak om alles te doen dat de prijzen weer betaalbaar worden, gaf Santokhi aan. Om het probleem van de zogenaamde schakels aan te pakken, zal er gekeken worden als deze groep belasting betaalt. “Ook zij moeten hieraan voldoen”, stelt de president.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald