Prijzen basisproducten binnenkort omlaag

De prijzen van basisproducten in de winkels worden binnenkort verlaagd. De prijsverlaging is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen, benadrukt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De regering legt nu de laatste hand aan een serie aan maatregelen voor de gezondmaking van de Surinaamse economie.
De rode draad hierin is het stabiliseren en verlagen van de koers. Zo volgt volgende week de eerste actie van de regering: de heropstart van de geldtransporten. Parallel zijn er andere maatregelen in uitvoering om de rust op de valutamarkt structureel te herstellen, geeft Achaibersing aan.
Met de prijsverlaging van de basisgoederen, hoopt de regering haar in gang gezette herstel- en stabilisatieproces direct tastbaar te maken voor de burgers. De regering zal aan de importeurs van deze goederen US-dollars beschikbaar stellen tegen een koers van 14.29. Dit gebeurt echter pas nadat hun goederen in Suriname zijn aangekomen en zijn ingeklaard. Op deze wijze wordt voorkomen dat de valuta voor andere doeleinden worden gebruikt, zegt Archaibersing.
Achaibersing en minister Saskia Walden van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie hebben de prijsverlagingsmaatregelen donderdag besproken met vertegenwoordigers van de importeurs, winkeliers en consumentengroepen.
Alle partijen gaven aan dit initiatief van de regering ten volle te ondersteunen. Met het brede draagvlak is de overtuiging volop aanwezig dat de voordelen voor de burger snel zichtbaar worden op de winkelrekken.
Beide ministers onderstrepen dat er bijzondere aandacht is voor het versterken van de concurrentiepositie van de lokale producenten. Consumenten zullen ook worden gestimuleerd zo veel als mogelijk Surinaamse producten te kopen. Deze projecten zijn nu in de maak.
De nieuwe lijst met verlaagde basisgoederen wordt op korte termijn bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat die wordt uitgebreid met meer gebruiksartikelen. Importeurs worden voortaan verplicht hun maximumprijzen te publiceren en toe te zien dat deze door de wederverkopers worden nageleefd.
De controle op de prijzen zal streng zijn. Het ministerie van EZ zal de gerichte controles uitvoeren. In geval van klachten kunnen die doorgegeven worden op de Facebookpagina van dit ministerie en via WhatsApp op 08530915.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald