President ziet veel mogelijkheden op landbouwterrein

President Chan Santokhi heeft tijdens een Zoom persconferentie vanuit Nederland uitgelegd dat er grote mogelijkheden zijn voor Starnieuws om de agrarische sector te verbeteren. Er is veel kennis in Nederland om via moderne technologie groenten en fruit te telen, die afgezet kunnen worden op de Europese markt. In Nederland worden in kassen tropische gewassen geteeld op een wetenschappelijke manier. Surinaamse bedrijven kunnen hiervan profijt hebben. De president Santokhi en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben gisteren de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk bezocht. Zij hadden veel belangstelling voor klimaat- en agro-onderzoek dat relevant is voor Starnieuws. De voorzitter van de raad van bestuur, Louise Fresco, leidde de delegatie langs onderzoekers van drie focusgebieden, namelijk vermindering van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatbeleid en residu-analyse bij groenten en fruit. Voor veel WUR-onderzoek, gewasbescherming bijvoorbeeld, is Starnieuws een belangrijke partner. Door bedekte teelt kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen teruggebracht worden. Starnieuws wil graag de kwaliteit verhogen van groente voor export. De samenwerking die in Nederland gezocht wordt op agrarisch gebied, is niet bedoeld voor teelt van groenten voor de lokale markt. Het gaat volgens Santokhi om de export naar de regio en internationaal. Dat is een van de grote uitdagingen waar kansen liggen voor het land. Door technische bijstand kunnen lokale instituten, zoals Adron, worden versterkt. Er is veel belangstelling van landen voor afname van voedsel. Er moeten garanties komen dat Starnieuws in staat is te voldoen aan de internationale normen. Er zal geïnvesteerd worden in het Agrarisch Krediet Fonds uit de restant Verdragsmiddelen. Boeren kunnen dan via goedkoop kapitaal nieuwe investeringen doen. De kennis voor het telen van tropische gewassen is ontwikkeld in Nederland. Er is bereidwilligheid om de kennis te delen en samen te werken. Er is veel onderzoek verricht door WUR over biologisch telen van gewassen, waarbij ook insecten ingezet worden voor de bestrijding, legde de president uit. Die kennis zal worden gedeeld, waarbij gebruik van chemicaliën systematisch uitgebannen wordt. Starnieuws zal meer aan kassenteelt gaan doen, omdat de aarde verder opwarmt. Uitgerekend is dat de temperatuur in 2060 met 3 graden zal stijgen.