President werkt naar eerlijke korpsen

De leiding van de verschillende korpsen zal vervangen worden. Dit zal geschieden in goed overleg, zei president Chan Santokhi, gisteren, tijdens een persconferentie. Hij bracht in herinnering dat de regering vanaf haar aantreden had aangekondigd, dat het management van de veiligheids,- opsporings,- en controlediensten geëvalueerd en versterkt zou worden.
Het staatshoofd zei dat het proces al is ingezet bij de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) en het Nationaal Leger (NL). Bij het Korps Politie Suriname (KPS) en de douane, evenals alle andere diensten die daarvoor in aanmerking komen, zal de leiding worden vervangen. “We willen professionele diensten, die ondergeschikt zijn aan het bevoegde gezag.”
Deze diensten moeten volgens de president ervoor zorgen, dat dienstbaarheid en veiligheid naar de samenleving toe gegarandeerd zijn. Het staatshoofd wil korpsen met eerlijke leden. Ook het integriteitsvraagstuk dat speelt zal worden opgelost.
De media berichtte gisteren dat vicepresident Ronnie Brunswijk als ‘pleitbezorger’ voor korpschef Roberto Prade optreedt, om te voorkomen dat hij wordt vervangen.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald