President: Weekend lockdown opgeheven; versoepeling

De weekend lockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend blijft echter van kracht. Dit heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt. Het luchtruim blijft gesloten, behalve voor dringende gevallen. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er zullen geen dispensaties worden verleend. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften. 
Volk van Suriname, goedendag, 
De afgelopen twee weken heeft de regering zoals gebruikelijk op basis van de huidige situatie rond Covid-19 alle getroffen maatregelen geëvalueerd. De getroffen maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de zorgwekkende situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. Mijn hartgrondige dank gaat uit naar elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld en met zijn of haar gedrag ervoor heeft gezorgd dat we op betere tijden afstevenen.
Helaas hebben sommigen dat niet gedaan. Ik roep een ieder weer op: houd u zich aan de regels!  De cijfers geven een beter beeld dan voorheen. Wij houden onze bezorgdheid echter op scherp. We zijn namelijk nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een gewenste trend. 

In de afgelopen weken nam het aantal besmettingen zodanig toe dat de druk op onze gezondheidszorg buiten proporties was. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaine plekken werd steeds minder. Gelukkig zijn de effecten van de aangepaste maatregelen duidelijk zichtbaar. De laatste twee weken zien wij een duidelijke trend van daling van het aantal Covid-19 positief geteste personen en we zien ook de graag van besmetting ook een dalende trend vertonen.

De cijfers zeggen ons echter ook dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica. Wij blijven zeer bezorgd over de situatie in het binnenland. Wij zien ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten. We merken een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen naar de recreatieoorden in het binnenland trekken, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van Covid-19 bevorderen. Dit zegt ons dat we nog niet zorgvuldig genoeg omgaan met onszelf en elkaar. 

Volk van Suriname,
Covid-19 houdt ons vanaf 11 maart 2020 in een greep. Gecombineerd met de sociale, economische – en financiële crisis ontstaat voor ons allen een bijna onhoudbare situatie. Hoe lang nog, hoe meer nog? Zoals u heeft kunnen zien hangt dit geheel van onszelf af. U en ik zijn het antwoord op de covid 19 pandemie. Als wij ons allen aan de regels houden komt het zeker goed. Laten we niet vergeten, U bent de eerst verantwoordelijke voor het welzijn en de gezondheid van U zelf, Uw gezin en familie.

Terwijl we aandacht besteden aan de heersende Covid-19 epidemie, kijkt de regering ook naar andere gebeurtenissen in binnen en buitenland. Onze Caricom buren zijn hard bezig te werken aan verantwoorde protocollen voor een veilig vliegverkeer tussen de lidlanden, maar ook komend van daarbuiten. Wij blijven de uitkomst nauwlettend volgen en stemmen onze protocollen steeds met voortschrijdend inzicht af op de huidige realiteit.  Gebeurtenissen in de wereld, in de regio zijn niet ver van ons, ze beïnvloeden ons en we dienen aandacht daaraan te besteden, tezamen met Covid-19.
Het proces tot het veilige Nieuwe Normaal is ingezet. De protocollen voor de verschillende sectoren zijn ontwikkeld in goed overleg en zullen worden geïmplementeerd. Ik dank alle sectoren voor hun bijdrage en het overleg in de afgelopen week.

Wij starten met de periode die voor ons ligt en zullen strak monitoren als deze protocollen worden opgevolgd. Wij zullen aan het einde van de week de evaluatie doen en waar nodig aanpassingen plegen. Per heden zullen de volgende protocollen worden geïmplementeerd:

1. protocol voor Onderwijs
2. protocol voor de Transportsector
3. protocol voor Winkels en kleine supermarkten
4. protocol voor Casino’s
5. protocol voor gok- en vermakelijkheidsgelegenheden
6. protocol voor Kansspelkantoren
7. protocol voor Restaurants en commerciële eetgelegenheden
8. protocol voor  sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden  
9. protocol voor Recreatieoorden
10. protocol voor contactberoepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops
11. Protocol voor Markten
We willen allen terug naar het leven dat we kenden, we willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities.
We moeten ons blijven houden aan de verplichte maatregelen:
– Het dragen van een mond- neus bedekking;
– Het aanhouden van 1.5 m fysieke afstand, de zogeheten Covid afstand;
– Het regelmatig desinfecteren van de handen.

Landgenoten,
Wij zijn … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com