President vertaalt Paasgebeuren naar Surinaamse situatie

President Chan Santokhi heeft zaterdag een delegatie van geestelijke leiders ontvangen. Hij merkte op dat de regering er is om het volk te leiden op een pad dat door God is neergezet. Het staatshoofd wees op alle ontwikkelingen vanaf Palmzondag naar Pasen en zei dat die altijd een diepe betekenis zullen hebben voor de mens. Alleen moeten ze goed vertaald worden. Volgens Santokhi verkeerden de mensen toen in onzekerheid en wanhoop, maar was er hoop en verwachting toen ze van de Here Jezus hoorden.
 Alles moet volgens de president gebeuren volgens een door God uitgestippeld traject. Hij vertaalde het Paasgebeuren  naar de Surinaamse situatie. Hij merkte op dat er een nieuwe regering is en het volk dat in onzekerheid en wanhoop was, ook een snelle oplossing van zaken verwacht. Echter, ook hiervoor is er een traject en de regering leidt het volk op het pad dat door God is neergezet. Santokhi noemde de Covid-19-situatie, de financiële crisis en het armoedevraagstuk als problemen die overwonnen moeten worden. Echter zal dit ook door gebed, kracht en liefde moeten gebeuren. “Pasen leert dat we meer dan voorheen eenheid, vertrouwen en geloof moeten hebben. Hoe groot de problemen ook mogen zijn, ze zullen uiteindelijk overwonnen worden,” laat de president weten via de Communicatiedienst Suriname.Net als zijn geestelijke adviseur, Harold Pultoo, wees de president erop dat met het blazen van de sjofar – hetgeen vandaag in enkele districten gebeurde – de kracht van de Here Jezus wordt afgesmeekt. De president zegt hoop te hebben en ook de vooruitzichten te zien. Hij benadrukt het pad af te leggen omdat hij gelooft dat het een Gods pad is. “Wij zullen de Here Jezus vragen om kennis, wijsheid en kracht om het volk te leiden.”Pastor Pultoo deelde mee dat het bezoek bedoeld was om de paasboodschap te verkondigen aan de president. Tegelijkertijd werd op het Onafhankelijkheidsplein de sjofar geblazen. Pultoo gelooft dat net als de opstandig van de Here Jezus uit de boden ook de opstanding van Suriname bewerkstelligd zal worden. Hij benadrukt dat alle godsdiensten in Suriname gerespecteerd worden en ook door de president gefaciliteerd kunnen worden. “We zijn samen met de president en de regering hoopvol dat het ondanks de zware tijden het goed komt”, merkte de geestelijke op. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com