President stuurt ministers naar Nederland en Frankrijk

Op instructie van president Chan Santokhi zijn de ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), afgereisd naar Nederland en Frankrijk. In Frankrijk zullen de bewindslieden de gesprekken met Lazard verder voortzetten, met het doel een tijdlijn en actieprogramma voor de komende drie maanden uit te zetten.
Alhoewel president Santokhi tevreden is over de ondernomen initiatieven en de voortgang met betrekking tot de sanering van de buitenlandse schuld en het aantrekken van investeerders voor het opstarten van infrastructurele en productieve projecten in Suriname, acht het staatshoofd het van belang dat op hoog niveau “face-to-face” ontmoetingen plaatsvinden. Dit om alle mogelijkheden sneller en met een zekere mate van urgentie te beoordelen en concrete resultaten te boeken.
De president beseft dat de Surinaamse bevolking reeds geruime tijd gebukt gaat onder een proces van verarming en verloedering. Met een nieuw regeerteam aan het stuur moeten daarom nu maatregelen getroffen worden om dat proces te stuiten en hiervoor zullen moeilijke beslissingen in de komende maanden genomen moeten worden, schrijft de CDS in een persbericht.
President Santokhi wil middels ondersteunende maatregelen de impact van de economische hervormingen minimaliseren. Hiervoor is onder andere de missie van de beide ministers van groot belang.
Gesprekken met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en van Financiën in Parijs staan ook op de agenda, alsook een ontmoeting met leidinggevende vertegenwoordigers van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, de Club van Parijs en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ontmoetingen met de CEO’s van Total en Rubis (leverancier van olie aan Suriname) zijn ook bevestigd.
Ook zullen de twee bewindslieden in Parijs gesprekken voeren met potentiële investeerders en bedrijven die geïnteresseerd zijn kapitaalinvesteringen in ons land te plegen.
De ministers Ramdin en Achaibersing zullen gesprekken voeren in Nederland met de ministers Sigrid Kaag (Internationale Samenwerking) en Wopke Hoekstra (Financiën).
In Nederland zal ook gesproken worden met diaspora organisaties, die thans bezig zijn een diaspora platform op te richten. Hiernaast staan ook gesprekken met verschillende investeerders die projecten willen ontwikkelen in ons land op de agenda.
De bewindslieden keren op 26 oktober terug in Suriname en zullen terstond verslag doen van de gevoerde gesprekken aan de president.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald