President Santokhi zal werken aan beslechten CLO-geschil

President Chan Santokhi gaat zich persoonlijk inzetten om het geschil binnen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) te beslechten. Het staatshoofd heeft vandaag met alle vakcentrales die partij zijn in de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) gesproken over de bemensing van de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad.CLO-voorzitter Ronald Hooghart mag juridisch niet namens de CLO spreken en/of onderhandelen. Tegenover zich heeft Hooghart het Collectief van CLO-lidbonden dat geleid wordt door Michael Miskin (secretaris-generaal van de CLO) en Glenn Swamipersad (penningmeester van de CLO). Miskin zegt aan Starnieuws dat er verder ook afspraken zijn gemaakt met de president om te praten over de terugval in salariering van de ambtenaren.Met de vorige regering was een TWK van 20 maanden afgesproken. Het termijn van die 20 maanden is in juli verstreken. De ambtenaren hebben in juli de terugval in hun salaris niet gemerkt, omdat er die maand ook vakantiegeld is uitgekeerd. Anders was het in augustus, waarbij de terugval van minstens 20% van het salaris te merken was. Miskin zegt dat met de vorige regering was afgesproken dat de twk zou worden voortgezet in juli, augustus en september en dat per oktober een nieuwe loonreeks met 50% verhoging zou ingaan. De nieuwe regering heeft echter deze afspraken stopgezet.Op verschillende momenten en met verschillende actoren heeft Miskin mogelijkheden bekeken en zich inspanningen getroost om deze kwestie bespreekbaar te maken. Hij legt uit dat als de regering straks haar bezuinigingsmaatregelen doorvoert, de ambtenaren het extra gaan voelen. Miskin is in elk geval blij de de president een opening heeft gemaakt om deze kwestie te bespreken.Over het conflict binnen de CLO zegt Miskin dat duidelijk moet zijn dat Hooghart niet kan praten namens de CLO. Hij mag zich wel uitgeven als CLO-voorzitter, maar hij mag niet handelen namens CLO omdat deze organisatie wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur waarvan Miskin en Swamipersad ook deel van zijn. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com