President Santokhi: “We komen uit een donker gat en er is alleen maar zicht op meer licht”

“Laten we onze eigen kracht niet onderschatten. We zijn een sterk volk,” zegt president Chan Santokhi in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens hem moet men naar een positief denkbeeld over Surinames toekomst. Men moet gaan naar een gedachte, dat wij één zijn en samen één doel hebben. “Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor ons allemaal. Dat we streven naar een leven dat niet bepaald wordt door angst maar geleid wordt door hoop en trots,” stelt de president.
Men moet gaan naar een leven dat geen onderscheid maakt tussen burgers, maar gelijkheid schenkt. Een leven waarin de rijkdom van dit land ten goede komt aan eenieder en niet alleen een selecte groep.
Hoewel veel mensen denken dat alleen de regering verantwoordelijk is voor het creëren van omstandigheden, zegt hij dat het een samenspel is. Een samenspel van overheid, burgers en het maatschappelijke- en zakelijke leven. Men zal het samen moeten doen. Volgens Santokhi moet men het nieuwe jaar gebruiken om een nieuw begin te maken. Een begin, waarin men de toekomst gaat plannen.
Een land heeft alle burgers nodig, waarbij alle krachten gebundeld worden. Er moet volgens het staatshoofd samengewerkt worden aan goede gezondheidszorg, goede veiligheid en samen ook ervoor zorgen dat het onderwijs voor kwaliteit staat. Men moet tevens samen ervoor zorgen, dat iedereen perspectieven heeft op een baan, waarmee men een leven kan opbouwen. “We kunnen dit. Ik heb er alle geloof in,” zegt Santokhi.
“We komen uit een donker gat en er is alleen maar zicht op meer licht,” vervolgt hij. De regeringsleider is er heilig van overtuigd, dat een mooie toekomst mogelijk is, mits men het geloof in zichzelf en in elkaar vasthoudt. Men kan samen niet alles, maar wel veel.
Net als velen is ook Santokhi als kind opgevoed door de buurt waar hij woonde en niet alleen door zijn ouders. Die tijd, de omstandigheden, en de mensen om hem heen, die hebben hem gevormd, licht hij toe. Dit geldt volgens de president ook voor anderen. Hij beseft dat tijden veranderen, maar dit is toch de norm die men als Surinamers kent.
“We zijn een bevolking, die oog heeft voor elkaar, en we weten dat het leven bestaat uit vallen en opstaan, en geven en nemen. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Deze norm moeten we vasthouden, ook in moeilijke tijden. Want dit is de norm die ons maakt tot wie we zijn,” benadrukt president Santokhi.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald