President Santokhi: “Uitgaansverbod bijgesteld naar 20:00 uur”

President Chan Santokhi heeft het uitgaansverbod bijgesteld van 20:00 uur naar 05:00 uur. Deze maatregel heeft het staatshoofd zojuist bekendgemaakt in zijn toespraak in verband met de COVID-19-pandemie. “De regering is zeer bezorgd, velen van u zijn dat ook; we hebben weliswaar nog niet het kritieke punt bereikt, maar we gaan daar niet op wachten. We mogen geen situatie krijgen die we niet het hoofd kunnen bieden,” zei de president.
Daarom is de regering genoodzaakt om de maatregelen te verlengen met nog twee weken, ingaande vandaag tot en met 23 augustus. “Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van COVID-19 in ons land met negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak,” zei de regeringsleider.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:Maatregel 2:Verplicht dragen van mond- neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van openbare ruimten.
Maatregel 3:De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen, waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen;
Maatregel 4:Samenscholingen van groepen van meer dan 5 personen, behalve voor werk of onderwijs, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten, zijn verboden. Het samenscholingsverbod voor meer dan 5 personen is van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, laat het staatshoofd weten. .
Voor bijeenkomsten voor werk- of onderwijsdoeleinden, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten geldt een maximum aantal van 50 personen in groepen van 5, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
Uiteraard zal scherp worden opgetreden tegen individuen en organisaties die zich niet houden aan de verplichte voorzorgsmaatregelen.
Maatregel 5:Alle sportscholen en centra zijn tot nader order gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan;
Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.
Maatregel 6:Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapie, kapsalons en barbershops zijn vooralsnog toegestaan mits er voldoende ventilatie aanwezig is in de ruimten (ramen open), de afstand van 1.5 meter tussen cliënten wordt gehandhaafd, evenals de handhygiëne en het dragen van mond- en neusbedekking door alle aanwezige personen;
Maatregel 7:Alle besloten faciliteiten zoals casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, waaronder Suribet, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten;
Maatregel 8:Markten blijven vooralsnog geopend met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen klanten en venters, mond- en neusbedekking verplicht voor eenieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne;
Maatregel 9:Het onderwijsproces blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het Ministerie ontwikkelde COVID-19-preventie protocollen.
De komende twee weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij niet naleven zal worden toegepast.
We gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen, en ik herhaal, wanneer we op elkaar letten, en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen.
“Vrijheid komt met verantwoordelijkheid, normalisering komt met verantwoordelijkheid. COVID-19 beheersen komt met gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We gaan het samen doen, voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefd land Suriname,” aldus de president.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald