President Santokhi: “U gaat moeten luisteren naar de noden van het volk”

De achttien nieuwe districtscommissarissen worden binnenkort getraind. Daarvoor zijn deskundigen en gewezen districtscommissarissen al in place gebracht om de nieuwbakken dc’s te trainen met betrekking tot aspecten voor het ambt van districtscommissaris. De achttien nieuwe dc’s zijn gisteren benoemd en beëdigd door president Chan Santokhi.
De beëdiging vond gisteren plaats in de Congreshal. Sherin Bansi-Durga werd als eerste beëdigd en heeft de eed afgelegd. Met de beëdiging zijn de achttien personen officieel dc voor het totale grondgebied van Suriname, liet de staatshoofd weten tijden zijn toespraak.
Reeds vanaf de koloniale periode van Suriname heeft de gouverneur thans de president een werkarm die hem in de districten bijstaat bij het uitvoeren van het regeringsbeleid. Deze werkarm is de districtscommissaris, zegt de president en hij vervolgd door aan te geven dat ze de werkarmen zijn van de regering bij het uitvoeren van het regeringsbeleid.
De primaire kerntaak van de dc is het vertegenwoordigen van de nationale overheid in het district. De personen kunnen volgens Santokhi inderdaad voorgedragen zijn door een politieke partij, echter was dat voor hun beëdiging. Vanaf nu zijn de achttien personen de dc’s voor alle Surinamers. Van de dc wordt verwacht het handhaven van de orde, rust en veiligheid in zijn district. De nieuwe dc’s zijn de burgervader of burgermoeder van hun district.
“U gaat moeten luisteren naar de noden van het volk”, drukt de president de dc’s op het hart. Van een dc wordt verwacht dat die gaat luisteren naar de behoeften en problemen van de burger. Het gaat dan om problemen die niet alleen van juridische aard zijn en de samenleving raken, maar ook problemen die van huiselijke en persoonlijke aard zijn. De dc’s moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor de burgers, benadrukt Santokhi. Ze moeten eveneens aanspreekbaar zijn voor de burgers.
De overige nieuwe dc’s zijn: Widjai Bhola, Melvin Clemens, Fulgence Javinde, Senrita Gobardhan, Josta Lewis, Erwin Linga, Ndepe Dinge, Mohammedsafiek Radjab, Suraksha Sital-Hirasingh, Walter Bojaski, Merilu Sapa, Mohamed Goelaman, Maikel Winter, Clyde Hunswijk, Olivia Dominie, Loetie Mendelzoon en Marlene Joden.
In de ABOP, NPS en de VHP heerst er ontevredenheid over de benoeming van de dc’s
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald