President Santokhi: “Suriname staat economisch redelijk stabiel”

Volgens president Chan Santokhi is Suriname momenteel financieel-economisch redelijk stabiel. Hij benadrukte dat de macro-economische indicatoren behaald zijn. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van organisaties en instanties die betrokken waren bij de predialoog, deelde de president mee dat de internationale reserves zijn gestegen van -140 miljoen US-dollar naar meer dan 1 miljard US-dollar. Daarnaast is de kasreserve, die bijna volledig was uitgeput, gegroeid tot US$ 300 miljoen, en de importdekking is gestegen van 0 weken naar 7 maanden.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een economische groei van 2,5 procent geprojecteerd, terwijl deze eerder op -8 procent lag. Bovendien is het begrotingstekort gedaald van 19 naar 3 procent. De president zei gisteren in het perscentrum van het Kabinet van de President: “Volgend jaar halen we de gestelde norm.”
Tijdens zijn toespraak over de resultaten van de predialoog benadrukte het staatshoofd dat de regering grote uitdagingen heeft ondervonden tijdens de eerste helft van haar regeertermijn. Deze uitdagingen hebben ervoor gezorgd dat beleidsbeslissingen zorgvuldig moesten worden overwogen om de koers van het land te bepalen. Bij het aantreden van de regering bevond Suriname zich in een ernstige financieel-economische crisis, zowel op nationaal als internationaal niveau.
Daarnaast moest de regering de covidpandemie onder controle zien te krijgen, en op een gegeven moment werd het land ook nog eens getroffen door de oorlog in Oekraïne, die vanwege de bestaande crisis extra zwaar op Suriname heeft ingeslagen. Bovendien waren er ook sociaal-maatschappelijke spanningen die met verantwoord beheer zijn aangepakt.
De regering heeft moeilijke beslissingen moeten nemen om de economie te hervormen, schuldaflossingen te herstructureren, een herstelplan op te stellen en een IMF-programma als voorwaarde te stellen voor de schuldherstructurering. President Santokhi benadrukt dat de regering haar verantwoordelijkheid heeft genomen om problemen aan te pakken die al tientallen jaren spelen. Hij beschouwt de verbeterde parameters als de eerste stap en het fundament voor de volgende fase, en erkent dat de eerste periode gepaard is gegaan met zware maatregelen.
Desondanks heeft de regering ook aandacht besteed aan kwetsbare groepen in de samenleving, ambtenaren en de particuliere sector. “Stap voor stap zullen we ervoor zorgen dat zowel de economie als de koopkracht groeien”, zegt de president. Wat betreft maatregelen om de koopkracht te stimuleren, merkt hij op: “We moeten geven wat de economie kan dragen. Tegelijkertijd moeten we de armoedegrens nauwlettend in de gaten houden.”
De regering spant zich in voor groei van de economie door faciliteiten als kredietfondsen te bieden aan ondernemers. President Santokhi merkt op dat de toegang tot deze fondsen makkelijker moet. Hij geeft aan dat er investeerders komen en dat de agrarische ontwikkeling gemoderniseerd op gang komt. De reeds bereikte schuldherschikkingen plaatsen Suriname in een betere positie op de internationale markt.
De regering apprecieert de kritische en constructieve bijdragen tijdens de predialoog. De aanvallende zijn volgens de president als een uitdaging gezien, terwijl de emotionele reacties een signaal zijn geweest dat de emoties in de samenleving hoog zijn. “De regering neemt dit alles mee voor beter beleid en bestuur in de tweede helft om het land te laten winnen.”