President Santokhi: Suriname staat aan de vooravond van grote industriële ontwikkelingen

“Blijf niet langer aan de kantlijn zitten, take action en raak betrokken”. Zo luidde de oproep van president Chan Santokhi aan de Surinaamse diasporagemeenschap tijdens een toespraak in Den Haag. Volgens de president staat Suriname aan de vooravond van grote industriële ontwikkelingen in de olie- en gassector. Santokhi wees erop dat in het tweede jaar van zijn regering, de bijdrage van de diaspora meer dan ooit nodig is.
Hij gaf aan dat de diasporagemeenschap wel degelijk betrokken is geweest in het oplossen van de financiële crisis waarin Suriname verkeert. Zo zijn de gebroeders Jethu betrokken bij de onderhandelingen met de bondholders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het staatshoofd riep de diaspora op om zelf ook aan te geven hoe zij ingezet wenst te worden. “U zal goede besluiten moeten nemen voor uzelf en goede afspraken maken.”
Aanwezigen tijdens de meeting met president Santokhi. Foto: CDS
Santokhi benadrukte dat juist in deze tijd waar de crisis doorwerkt binnen de samenleving, de diaspora in Nederland de druk ook zal voelen. Hij benadrukt dat de Surinaamse samenleving meer steun nodig heeft en weet dat de diaspora in tijd van nood telkens weer inkomt met nodige ondersteuning.
Over de olie- en gassector zei de president dat Suriname goede wetten heeft gemaakt en goede contracten met oliemaatschappijen heeft gesloten. In het ontwikkelen van deze sector zal er voorkeur gegeven worden aan local content, te weten lokale dienstverleners c.q. Surinaamse bedrijven.
President Santokhi legde er andermaal de nadruk op dat het land ontwikkeld zal worden met 1 miljoen Surinamers, te weten de lokale bevolking en de diaspora. Ook de Surinaamse bedrijven in Nederland gaan voorkeur krijgen bij de ontwikkeling van olie en gas. In dit kader riep hij de diaspora op niet langer aan de kantlijn te blijven zitten, actie te ondernemen en betrokken te raken.
“Onze regering is er een voor de volgende generatie, we hebben daarbij jullie betrokkenheid nodig. Pak het op, na vandaag moet het anders. U moet niet alleen zeggen dat u beschikbaar bent, maar ook besluiten nemen wat u wil doen.”
Als boodschap naar politiek Den Haag zei de president dat Suriname wil gaan naar een intensieve, duurzame en integrale samenwerking zoals de Nederlandse regering dat in de afgelopen periode heeft laten zien met de steun naar de gezondheidszorg. President Santokhi: “Dat is wat we willen met de samenwerking, dat is wat bedoelen wanneer we zeggen dat de samenwerking volledig is hersteld.” Er moet sprake zijn van een volwassen relatie, niet belast met emotie en zakendoen in belang van beide landen.
Hij benadrukt dat er op een volwassen wijze wordt gewerkt naar alle sectoren met inzet van expertise uit Nederland en de diasporagemeenschap. De regering gaat al haar beloften uitvoeren, echter wel in de periode waarvoor deze gepland zijn om uitgevoerd te worden, zei Santokhi.
In het beleid naar Nederland toe is het de bedoeling te gaan naar een nieuw programma van samenwerking en afspraken op handels- en investeringsgebied alsook de optimale inzet van de diasporagemeenschap. Bij het aantrekken van investeerders zal Nederland gebruikt worden als facilitair land om ook voor Suriname te gaan interveniëren daar waar mogelijk.