President Santokhi: “Relatie met Nederland volledig hersteld”

De relatie met Nederland is op verschillende beleidsgebieden volledig hersteld. Dit zei president Chan Santokhi tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Nederlandse premier Mark Rutte. Tijdens het gesprek vandaag met de Nederlandse regering is gesproken over de restant verdragsmiddelen.
De komende dagen zal met deskundigen de laatste plooien gladgestreken worden voor wat betreft de sectoren waarvoor het geld bestemd is. Er moet een duidelijk beeld komen van de projecten en overeenkomsten die er zijn en waaraan de restant middelen besteed zullen worden.
Er gaat samengewerkt worden op verschillende gebieden waaronder op het gebied van COVID-19, economisch herstel, gedeelde belangen zoals een sterke rechtsstaat en het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit, laat Rutte weten. Volgens Rutte past dat allemaal in het programma “Makandra voor technische assistentie”.
Premier Mark Rutte. Beeld: GOV TV
Hij geeft verder aan dat de samenwerking op overheidsniveau meer vormen kent. Er is eveneens gesproken over hoe bepaalde zaken praktisch uitgewerkt kunnen worden en zaken verder verdiept kunnen worden. Het bezoek van president Santokhi aan Nederland onderstreept het praktisch gedeelte, de vriendschap en goede relatie, laat Rutte weten.
“Ik weet dat we op Suriname kunnen rekenen en Suriname weet dat die op Nederland kan rekenen”, zegt hij. Zelf vindt hij het een historisch moment dat Suriname en Nederland zo na jaren weer naast elkaar kunnen staan.
Santokhi geeft aan dat de samenwerking met Nederland bekoeld en stil was. Deze is opgepakt en zowel Nederland als Suriname hebben zich eraan gecommitteerd om de samenwerking weer op gang te brengen, te versterken en te verbeteren.
Volgens Santokhi was het niet makkelijk geweest om de crisis te beheersen. Er moest enorm veel puin worden opgeruimd en dat is ook gedaan. In een jaar tijd heeft de regering haar financieel huishouden onder controle met prudent beleid, besparing en aanpak van corruptie.
Er wordt een duidelijk signaal naar de wereld gegeven dat het probleem niet alleen een nationaal karakter heeft. De schuldpositie is zo immense en wel ruim US$ 4 miljard. Suriname heeft de internationale gemeenschap nodig om ondersteuning hierin te bieden. “We beginnen bij onze vrienden”, zegt hij. “Nederland is een vriend van Suriname”, voegde hij eraan toe.