President Santokhi krijgt kopie brief pg in EBS-aangifte zaak

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft president Chan Santokhi meegenomen als kopie ontvanger van zijn brief aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. In de brief vraagt de pg de minister om informatie te verstrekken over de aanbestedings- en gunningsprocedure bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS). “Aangezien door het Staatshoofd publiekelijk is aangekondigd dat corruptie-onderzoeken met de nodige voortvarendheid ter hand zullen worden genomen, vraag ik u om mij ten spoedigste per ommegaande te informeren en wordt deze eveneens ter kennis gebracht van het Staatshoofd”, schrijft Baidjnath Panday aan Abiamofo.

De brief heeft als onderwerp strafklacht tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo. Zij zouden vermeende strafbare feiten hebben gepleegd die leidden tot benadeling van de EBS en/of de Staat Suriname. De indieners van de strafklacht hebben in hun verzoek, verschillende documenten toegevoegd. En om deze documenten te kunnen verifiëren is nadere informatie nodig. 

De pg vraagt de minister onder andere om bevindingen van een externe financiële deskundige, bij voorkeur een accountant. Die moet de procedure van aanbesteding en selectie nagaan en zijn conclusie op papier zetten. Want de aangevers vermoeden dat er mogelijk corruptieve handelingen zijn gepleegd bij de werkwijze en toekennen van een bouwproject van de EBS aan Sibilo.

“Aangezien de aantijgingen ernstig zijn wordt de door u te verstrekken informatie spoedig verwacht, zodat die betrokken kan worden bij het onderzoek”, schrijft de pg aan Abiamofo. In de brief deelt Baidjnath Panday hem ook mee dat de unit anti-corruptie van het Korps Politie is gevraagd om de aangevers bij proces-verbaal te horen. 

Intussen hebben enkele van de negen aangevers van de strafklacht zich teruggetrokken. Volgens indiener advocaat Antoon Karg, is de rol uitgespeeld voor die aangevers met een niet-technische en juridische achtergrond. Een vertegenwoordiging van de groep heeft al alle relevante informatie doorgegeven aan het onderzoeksteam, zegt Karg.

Het bestuur van de Owos, bond bij de EBS, heeft afgelopen dinsdag in een interne memo aan zijn leden aangeven dat hij zal meewerken aan het onderzoek. Bondsvoorzitter Steve Geerlings heeft op elke medewerker een beroep gedaan om ook mee te werken. “Wij herhalen ons standpunt dat de EBS vrijgemaakt moet worden van elke vorm van corruptie en wij daarom de voorzitter van de RvC hebben gevraagd een stap terug te doen,” stelde Geerlings in de memo.

President Santokhi heeft op de televisie aangegeven dat parastatale bedrijven allemaal kapot zijn gemaakt, beroofd en leeggeroofd zijn door vorige raden van commissarissen. Hij gaat op 18 september de cijfers delen met de gemeenschap. De regering heeft Rusland onlangs weer benoemd als president-commissaris van de EBS. Het is vooralsnog niet duidelijk of er hier met twee maten gemeten wordt of dat de regering – met name na de brief van de pg, terugkomt op haar benoemingsbesluit.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com