President Santokhi kondigt extra doorlichting veiligheidsdiensten aan

Alle veiligheidsdiensten zoals het Korps Politie Suriname, Nationaal Leger, Directoraat Nationale Veiligheid en de Douane worden onderworpen aan een extra doorlichting op het gebied van organisatiestructuur, bestrijding van corruptie en het waarborgen van de integriteit. Zij behoren slechts een belang te dienen namelijk het belang van de samenleving. Dit zei president Chan Santokhi gisteren tijdens een eindejaarspersconferentie van de regering.
Verder is de regeringsleider ingegaan op de verschillende gebieden waarop de regering zich bijzonder heeft ingezet. Volgens het staatshoofd kunnen zes gebieden onderscheiden worden. Hij somde op:– verbetering van het bestuur– versterking van de rechtsstaat– een degelijk en solide financieel-economisch beleid met een goed doordacht traject om binnen- en buitenland orde op zaken te stellen– het herstellen en intensiveren van de bilaterale, internationale en multilaterale relaties met zichtbare en meetbare resultaten– de bevordering van de volksgezondheid– en de ontwikkeling van het binnenland.
Voor wat betreft verbetering van het bestuur heeft de regering allereerst bijzondere aandacht besteed aan de institutionele versterking en versterking van de bestuurscapaciteit. “Dat was dringend noodzakelijk,” stelt Santokhi. Sterke instituten en sterke bestuurscapaciteit zijn randvoorwaarden voor good governance, vervolgde hij. Dit is versterkt op verschillende niveaus: binnen de departementale geledingen, binnen de parastatalen en op regionaal niveau.
Het Onafhankelijk Kiesbureau is daarnaast opnieuw ingevuld. Ook zijn de Staatsraad en Sociaal Economische Raad opnieuw ingevuld. Verder wordt er continu overleg gevoerd met de verschillende vakbonden in het land.
Op het stuk van versterking van de rechtsstaat is bijzondere aandacht besteed aan de rechtsstaat. “De regering eerbiedigt de positie van de eerste en hoogste macht in onze rechtstaat, namelijk het parlement. Daarnaast is de Derde Macht (Rechterlijke Macht) in meerdere opzichten versterkt, zowel de zittende magistratuur – de rechters – als ook de staande magistratuur – het Openbaar Ministerie,” zei de president.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald