President Santokhi installeert Raad van Toezicht MI GLIS

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Raad van Toezicht bij het Management Instituut GLIS geinstalleerd. Dit vond plaats op woensdag 10 september 2020. Deze raad wordt geleid door mr. Anenda Veldman en bestaat verder uit de leden Aditkoemar Sewnandan, Wayne Telgt, Dinesh Kalpoe en Riedo Banai.

GLIS staat voor Grondregistratie en Landinformatie Systeem. Het GLIS geeft ondermeer invulling aan het grondwettelijk recht op bescherming van eigendommen van burgers en investeerders. De Raad van Toezicht is benoemd voor een periode van vier jaar.
President Santokhi heeft bij dit heugelijk moment benadrukt dat het belangrijk is dat dit orgaan de visie van de regering meeneemt. De president heeft bij deze beëdiging, de doelstellingen, de taken , de randvoorwaarden van het systeem van registergoederen, structuur van GLIS, aangehaald tijdens het gesprek. De taken van de raad zijn meerdelig gaf de president aan o.a dat de Raad van Toezicht houdt op de werkzaamheden van het bestuur en een adviserende functie heeft richting het bestuur .
President Santokhi bracht namens de regering de felicitaties aan de nieuwe raad en vroeg de leden de GLIS wet goed te bestuderen .
President Santokhi benadrukte, dat Raad van Toezicht goodgovernance moet waarborgen binnen het GLIS. Het staatshoofd deed een beroep op de RvT dat de dienstverlening naar het publiek toe verbeterd moet worden.
Voorzitter van de Raad van Toezicht Anenda Veldman zei in een korte reactie, dat eerst de overdracht van de gewezen raad aan de huidige moet plaatsvinden. De nieuwe raad zal de huidige situatie vaststellen van hetgeen is overgenomen waarna een kennismaking volgt met het bestuur van het GLIS. Bij zo een belangrijk instituut als het MI GLIS verwacht de voorzitter dat er veel werk aan de winkel is. De nieuwe raad zal zich beijveren om het vertrouwen aan de samenleving te geven. Daar waar dat vertrouwen enigszins is afgebrokkeld, zal getracht worden dit te herstellen.
Tijdens de installatie van de nieuwe RvT waren ook aanwezig de politieke leiders Paul Somohardjo en Gregory Rusland en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News