President Santokhi in februari op werkbezoek in Nederland

President Chan Santokhi gaat in de tweede helft van februari naar Nederland. Hij heeft hiertoe een uitnodiging gekregen van de Nederlandse premier Mark Rutte. De twee regeringsfunctionarissen hebben vanmorgen een telefonisch onderhoud met elkaar gehad. Er is gesproken over de stand van zaken in de relatie tussen de twee landen.De betrekkingen tussen de beide landen zijn sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk geïntensiveerd en inmiddels hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Nederland een traject van hernieuwde samenwerking ingezet. De besprekingen tussen beide regeringsleiders hebben ertoe geleid dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeurs niveau zullen worden hersteld. De technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd, en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg in november 2020, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Verschillende beleidsterreinen zijn geïdentificeerd voor concrete samenwerking, alsook de bestedingsallocatie van de resterende verdragsmiddelen. Ook is de ondersteuning op het stuk van de besprekingen met het Internationale Monetaire Fonds bevestigd.

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en hebben vanmorgen afgesproken dat president Santokhi in de tweede helft van februari een werkbezoek zal brengen aan Nederland.President Santokhi zal van de gelegenheid gebruik maken ook ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com