President Santokhi: “Het gaat de goede kant op”

“Het gaat de goede kant op. Maar wij zijn er nog lang niet. Blijft u waakzaam,” zegt president Chan Santokhi vanavond in zijn televisietoespraak tot de natie. Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe COVID-19-gevallen per dag. De president hoopt dat dit beeld zich de komende zeven tot tien dagen voortzet. Bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag, zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen, benadrukt de president.
“Als staatshoofd deel ik u met gepast enthousiasme mede, dat wij alweer een stap dichter naar normalisatie kunnen nemen. De integrale aanpak van de COVID-19-pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. Wij zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apoera, Kwamalasamutu en Saramacca, zijn thans onder controle”
Volgende week arriveren de antigeen sneltesten. “Mijn dank gaat uit naar de PAHO/WHO voor deze geste. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. De testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen, voor cito triage van bepaalde patiënten met klachten, en op de verschillende test sites in stad, district en binnenland.”
Santokhi voelt zich steeds meer verzekerd, dat wij als natie hier bovenop zullen komen. “Terwijl wij stap voor stap de nodige protocollen implementeren, weten wij dat grote delen van de samenleving en diverse sectoren in het bedrijfsleven nog steeds zwaar gebukt gaan onder de sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ik wil dat u weet dat het beperken van de impact van de COVID-19-pandemie op onze samenleving, onze bijzondere aandacht heeft.”
De president zegt dat er intensief wordt gewerkt aan modellen waarbij elke burger in zijn of haar rechten gekend is. Tegelijkertijd is het de plicht van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en te waarborgen. En zo ook is het de plicht van elke burger om de maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
De president geeft aan dat het antwoord op uitbundig feesten “neen is”. “U kunt nog niet uitbundig feesten. Neen: die warme brasa’s moeten nog even uitblijven. Ja: het is uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja: u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. Er zijn nog nieuwe gevallen. Er zijn nog burgers, die overlijden. Ook afgelopen week heeft één Surinamer de strijd tegen deze ziekte verloren. Onze condoleances gaan uit naar alle nabestaanden.”
COVID-19-maatregelen1. Draag uw mond- en neusbedekking;2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand ten alle tijden in acht;3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
Vanaf maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 1Het uitgaansverbod is thans ingesteld van 22.00 uur tot 05.00 uur.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen
Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:– Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.– De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.
Maatregel 4Sportactiviteiten in de buitenlucht, recreatief voetbal en volleybal in de buitenlucht mogen met inachtneming van de toepasselijke protocollen plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat overige contactsporten niet zijn toegestaan.
Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.
Maatregel 7Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Indien zij beschikken over terrassen in de openlucht, mogen deze ook zijn geopend.Verder zijn opengesteld: markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.Contactberoepen: fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops.Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID-19- maatregelen.
Maatregel 8De grens via de lucht is uitsluitend beperkt geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Dit personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard.
Maatregel 9Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen .
Maatregel 10Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen.
Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen:– De situatie is onder controle. Wij moeten echter waakzaam blijven.– Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland, is het personenverkeer … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald