President Santokhi hekelt beleid regering-Bouterse

“De voor ons astronomische schuld van ruim US$ 4 miljard en de daarmee gepaard gaande rentelasten hangen als het zwaard van Damocles aan een dun draadje boven het hoofd van de Surinaamse bevolking”. Deze mededeling deed president Chan Santokhi vanmorgen aan leden van de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De president hield zijn toespraak in de Ridderzaal aan het Binnenhof in Den Haag.
Santokhi hekelde het beleid van de regering-Bouterse en zei dat er bewust is gewerkt aan een uitholling van vitale overheidsinstanties en sociale- en maatschappelijke structuren in Suriname.
“Het heeft mijn land naar de rand van de afgrond gebracht. De staatskas werd geplunderd, corruptie heeft hoogtij gevierd, het bestuurlijke apparaat verlamd. Financieel woekeren we met torenhoge leningen en een rentelast die steeds strakker om onze nek wordt getrokken. We werden in een wurggreep gehouden door wanbeleid en wij allen betalen thans de rekening.”
Suriname heeft zich volgens Santokhi ondertussen naar de internationale gemeenschap toe opengesteld voor investeringen en ook met Nederland hebben wij op dit gebied de banden ondertussen sterk aangehaald.
“Wij beogen met Nederland voor de naaste toekomst te komen tot een moderne overeenkomst voor Hernieuwde Vriendschap en Partnerschap. Wij denken hierbij aan investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van agro-industrie, infrastructuur (zoals het bouwen van wegen, bruggen) en oeververdedigingswerken en de bouw van benodigde havenfaciliteiten met het oog op de vondst van grote olievelden in het westen van het land.”
President Santokhi spreekt leden van leden van de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal toe
Santokhi zei dat de gebieden van samenwerking die reeds geïdentificeerd zijn omvatten evenzo gebieden van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van economie, financiën, landbouw, gezondheid, defensie, klimaat, milieu, water, onderwijs, technische en culturele samenwerking.
“De Surinaamse regering heeft assistentie gezocht binnen het multilateraal stelsel zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Inter American Development Bank (IDB), De Wereldbank, alsmede gerenommeerde financiële consultants om mede te assisteren bij het redresseren van de gecreëerde onevenwichtigheden in de economie en het herschikken van de Surinaamse schuldenpositie.” De president zei dat de Nederlandse regering zich heeft uitgesproken om bijstand te verlenen.