President: Oppositie moet ‘sorry’ zeggen voor funest beleid

De algemene politieke beschouwingen zijn tijdens twee vergaderingen dinsdag afgerond met een motie waarin de regering ondersteund wordt door de coalitie voor het ‘prudent beleid dat wordt gevoerd’. De oppositionele partijen NDP en BEP vinden dat door het beleid van de regering het volk juist verarmd is. De wisselkoers is losgelaten, waardoor prijzen in winkels verder zullen stijgen, terwijl nog meer verhogingen doorgevoerd zullen worden per 1 juli. President Chan Santokhi heeft de oppositie onomwonden te kennen gegeven dat ze een toontje lager moet zingen en haar verontschuldiging moet aanbieden aan het volk voor het vernietigende beleid dat is doorgevoerd. President Chan Santokhi en coalitiefractielieder Asis Gajadien voerden aan dat de internationale reserve in juli 2020, toen de regering het roer overnam, -US$ 162.20 miljoen was. Benadrukt werd dat er een enorme prestatie is geleverd om het bedrag te brengen op US$ 60.10 miljoen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat de cijfers die gepresenteerd zijn, niet strookt met de Financiële Nota, waarbij volgens de cijfers van de Centrale Bank van Suriname US$ 585 miljoen staat als internationale reserve. Gajadien merkte op dat in juli 2020 het bruto bedrag US$ 563.50 miljoen was. In dit bedrag zijn de Swap met China van US$ 137.70 miljoen en de ringfenced kasreserve van US$ 313 miljoen ook opgenomen. Verder ook US$ 195 miljoen van de banken (kasreserve schandaal). In april dit jaar is US$ 35.3 miljoen afgelost. Ook de schuld van het IMF, dat onlangs is afgelost van US$ 80 miljoen was erbij. Gajadien zei bereid te zijn een college te geven aan de oppositie over dit onderwerp. Hij concludeerde dat mensen blijkbaar het verschil tussen bruto en netto niet kennen. Namens de NDP-fractie, voerde Melvin Bouva, gisteren het woord. Over de economische situatie merkte Bouva op dat aan het volk beloofd was 3 miljard euro investering van de diaspora-gemeenschap, steun van Nederland en de gestolen miljarden zouden worden gehaald. “Maar in plaats daarvan krijgt de samenleving een IMF-plan door de keel gedrukt. En wordt het geld gehaald uit de schaarste buidel van het volk. Beloofd was de koers terug te brengen naar SRD 7. In plaats daarvan is de koers vandaag voor de US-dollar SRD 21 en euro 24/25 SRD. De koopkracht van eenieder is danig afgezwakt en voor velen tot een absoluut minimum.” Bouva zei dat het de doorsnee burger vele malen slechter gaat vanaf het moment dat deze regering het land heeft overgenomen. Ook de beheersing van de Covid-19 situatie is niet beter op geworden. Het aantal besmettingen en doden is volgens Bouva toegenomen door missers in het Covid-beleid. De zwakheid van deze regering wordt steeds afgewenteld op de vorige regering. Ook de aanpak van het sociaal beleid laat volgens de volksvertegenwoordiger veel te wensen over. Er worden volgens hem zondebokken gezocht omdat de eigen belofte van ‘wo set en’ niet is nagekomen.  President Santokhi bleef erbij dat de vorige regering zo een funest beleid hebben gevoerd. “Wij zijn in staat geweest om in 10 maanden daarin herstel te brengen, besparing te creëren, zowel in SRD als in de internationale reserve”. Hij merkte op dat bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het vernietigende beleid de vraag gesteld zal worden van waar de regering is gekomen aan het geld. “Ik kan best begrijpen dat ze geïrriteerd gaan raken, dat ze zich ongemakkelijk gaan voelen, waarom hebben zij het niet kunnen doen? En natuurlijk kunnen een paar mensen jaloers worden dat wij dit beleid kunnen voeren”, stelde Santokhi. U kunt de motie van de coalitie hier downloaden. …………


Lees verder