President ontvangt Sociaal Economische Raad

President Chan Santokhi heeft met het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) van gedachten gewisseld over een aantal aspecten het instituut regarderende. Deze bespreking vond vandaag plaats. Er is onder meer van gedachten gewisseld met het staatshoofd over het eerste advies dat dit orgaan aan het staatshoofd heeft gegeven, zegt SER-voorzitter Sila Kisoensingh.
Het gaat om het advies over het financieel-economisch beleid dat door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is geprojecteerd. Kisoensingh is ervan overtuigd, dat de SER een gedegen en ondersteunend advies heeft gegeven over de richting die het sociaal-economisch beleid op moet gaan in de huidige penibele situatie.
De SER geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de regering, de president van het land en De Nationale Assemblee (DNA). Dat advies wordt gegeven aan de hand van de problemen, die ze constateert in de samenleving en hoe ze heel breed naar oplossingen kijkt, zei de voorzitter.
In dit onafhankelijk adviserend orgaan zitten vertegenwoordigers van drie grote groepen te weten de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald