President ontvangt plan prioriteitsprojecten van dc’s

President Chan Santokhi heeft een plan met prioriteitsprojecten ontvangen van de districtscommissarissen (dc’s) Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost en Fulgence Javinde van Paramaribo-Zuidwest. Het staatshoofd nam het document gisteren op zijn kabinet in ontvangst.
Burgervader Bhola benadrukte dat het ging om een aantal projecten die moeten leiden tot het verbeteren van de infrastructuur, bevorderen van de sportontwikkeling in de diverse ressorten en ook stimulering van burgerparticipatie.
“Wij moeten inhoud geven aan het decentralisatiebeleid. De ressort- en districtsraadsleden hebben een reële bijdrage gehad in het initiëren van dit projectplan. Het is een uitvloeisel van de op een eerder moment gehouden hoorzittingen,” zei de dc. Hij beklemtoonde dat burgerparticipatie van eminent belang is voor het ontwikkelen van Suriname.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald