President niet overtuigd van investeringsplannen Grassalco

President Chan Santokhi is nog niet overtuigd van de investeringsplannen die de directie en de raad van commissarissen van Grassalco zaterdag hebben gepresenteerd. Het bedrijf dat in de rode cijfers ligt, heeft een groot aantal
investeringsprojecten voorbereid om weer in een gezonde financiële
positie te geraken. Grassalco werd volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen met heel grote schulden overgenomen.Abiamofo zegt dat de regering er alles in het werk stelt om het bedrijf in een betere financiële positie te krijgen.  “Wij hebben het bedrijf gevraagd om te kijken naar investeringsmogelijkheden. Er is gewerkt aan een investeringsplan, maar de regering vindt het nodig om als aandeelhouder inzage te hebben in de plannen van het bedrijf”, zegt de bewindsman tegen de Communicatiedienst Starnieuws. De president wil eerst de overtuiging hebben dat het bedrijf uit de rode cijfers zal komen, alvorens hij zijn goedkeuring geeft voor de uitvoering van de plannen. Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag uitbreiden van ongeveer 500.000 metrieke ton per jaar naar 5 miljoen in 2025. In Maripaston wil het bedrijf een eigen goudmijn opzetten. Grassalco wil investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. De export hiervan vindt momenteel met internationale schepen plaats, welke gepaard gaat met vrij hoge kosten. Verder wil het mijnbouwbedrijf haar granietmijn te Patamacca in het district Marowijne verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen. Ook in InVitroPlants, een hyper-modern laboratorium gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) dat plantmateriaal vermeerdert, wil de leiding van de parastatale instelling grote investeringen plegen. Directeur Wesley Rozenhout van Grassalco geeft aan dat de projecten opgenomen in het investeringsplan, ter financiering zijn aangeboden aan banken en internationale financierders. Vier van de projecten kunnen op basis van de huidige begroting van het bedrijf door deze partners gefinancierd worden. Het wachten is op goedkeuring van de regering om de plannen te gaan uitvoeren. De regering vindt dat de plannen gedetailleerder uitgewerkt worden. Partijen gaan de komende twee weken bilateraal aan de slag om te evalueren. “Niet alleen het bedrijf, maar als regering gaan we ook evalueren met onze juristen en financiële deskundigen. Dan komen we over twee weken terug om met het bedrijf te kijken naar de bevindingen”, deelt Abiamofo mee. De overeenkomsten die nu in concept liggen worden juridisch geëvalueerd en financieel technisch zal het bedrijf aan een evaluatie onderworpen worden.