President: “Niet iedereen houdt zich aan maatregelen”

President Chan Santokhi heeft in zijn toespraak tot de natie vanavond gezegd dat niet eenieder zich houdt aan de COVID-19-maatregelen. De afgelopen twee weken heeft de regering zoals gebruikelijk op basis van de huidige situatie rond COVID-19 alle getroffen maatregelen geëvalueerd. Helaas hebben sommigen dat niet gedaan, zegt de president.
“Ik roep eenieder weer op: houd u zich aan de regels! De cijfers geven een beter beeld dan voorheen. Wij houden onze bezorgdheid echter op scherp. We zijn namelijk nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een gewenste trend.”
De getroffen maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de zorgwekkende situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. “Mijn hartgrondige dank gaat uit naar elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld en met zijn of haar gedrag ervoor heeft gezorgd dat we op betere tijden afstevenen.”
In de afgelopen weken nam het aantal besmettingen volgens de president zodanig toe dat de druk op onze gezondheidszorg buiten proporties was. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaine plekken werd steeds minder.
Gelukkig zijn de effecten van de aangepaste maatregelen duidelijk zichtbaar. “De laatste twee weken zien wij een duidelijke trend van daling van het aantal COVID-19-positief geteste personen en we zien ook de graag van besmetting ook een dalende trend vertonen. De cijfers zeggen ons echter ook dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica.”
De president blijft echter zeer bezorgd over de situatie in het binnenland. “Wij zien ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten. We merken een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen naar de recreatieoorden in het binnenland trekken, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen. Dit zegt ons dat we nog niet zorgvuldig genoeg omgaan met onszelf en elkaar.
Het proces tot het veilige “Nieuwe Normaal” is ingezet. De protocollen voor de verschillende sectoren zijn ontwikkeld in goed overleg en zullen volgens Santokhi worden geïmplementeerd.
“Ik dank alle sectoren voor hun bijdrage en het overleg in de afgelopen week. Wij starten met de periode die voor ons ligt en zullen strak monitoren als deze protocollen worden opgevolgd. Wij zullen aan het einde van de week de evaluatie doen en waar nodig aanpassingen plegen.”
President Santokhi kondigt de volgende protocollen aan die vanaf vandaag worden geïmplementeerd:
1. protocol voor onderwijs2. protocol voor de transportsector3. protocol voor winkels en kleine supermarkten4. protocol voor casino’s5. protocol voor gok- en vermakelijkheidsgelegenheden6. protocol voor kansspelkantoren7. protocol voor restaurants en commerciële eetgelegenheden8. protocol voor sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden9. protocol voor recreatieoorden10. protocol voor contactberoepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops11. protocol voor markten
Santokhi zegt dat we allen terug willen naar het leven dat we kenden, we willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities. “We moeten ons blijven houden aan de verplichte maatregelen: het dragen van een mond- en neusbedekking, het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand en het regelmatig desinfecteren van de handen.
De president kondigt de volgende maatregelen aan die vanaf maandag 14 september tot en met zondag 27 september gelden:
Maatregel 1De weekend lockdown wordt opgeheven.
Het uitgaansverbod van 20.00 uur in avond tot 05.00 in de ochtend blijft echter van kracht.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 2De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 Crisis Managementteam.
Maatregel 3De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd.
Maatregel 4Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19-preventie protocollen.
Maatregel 5Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er zullen geen dispensaties worden verleend.
Maatregel 6Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijftig personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften.
Maatregel 7Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, met inachtneming van de voorschriften; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.
Maatregel 8Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol Openbaar Vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
Maatregel 9Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke maar ook bordelen en bars blijven gesloten.
Maatregel 10Restaurants … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald