President: Meer dan 1000 mensen 50% toelage kan niet

NDP-fractieleden Melvin Bouva en Ashwin Adhin vinden het niet in de haak dat de regering de toelage van het personeel op het Kabinet van de President abrupt heeft gestopt. Hierdoor zijn mensen van de ene op de andere dag in deze Covid-tijd ernstig gedupeerd. Dit geldt ook voor diverse commissies. Adhin voerde tijdens de Assembleevergadering maandag aan dat mensen zich veel langer inzetten dan de reguliere werktijd. Indien er overuren betaald moesten worden, zou het meer geld kosten. President Chan Santokhi merkte op dat het gaat om duizenden mensen. Door de toelage van 50% in te trekken, bespaard het land op maandbasis SRD 2.5 miljard. 

Santokhi benadrukte dat prioriteiten van de regering zijn: Covid-beheersing, aanpak financiële crisis en armoedebestrijding. Over kritiek op intrekken van toelagen van militairen, deelde de president mee dat er een besluit was waarbij alle gewezen bevelhebbers een ministerssalaris krijgen, met nog een 50% toelage erop, met transportmiddelen en gratis telefoon. “Moeten we dat toestaan? Daar moet er onmiddellijk ingegrepen worden, omdat dit niet kan. Het gaat om een kleine groep van personen die thuis zitten en zoveel faciliteiten hebben, terwijl wij geen geld hebben om salarissen van ambtenaren te betalen,” voerde Santokhi aan. Alle ministeries hebben de opdracht gehad om bezuinigingsmaatregelen te treffen. Daarom is de minister van Defensie opgetreden. 

De president liet optekenen dat er honderden commissies en werkgroepen zijn binnen de regering, waarvan niet iedereen weet wat ze doen. Er zijn binnen commissies leden die SRD 10.000, SRD 20.000, SRD 30.000 en SRD 40.000 toucheren per maand. “Moeten we daar zitten en niks doen, voorzitter?” Er is ingegrepen als regering, want velen zijn geaccommodeerd. Goede organen en commissies zijn slachtoffer geworden. Zij moeten opnieuw worden voorgedragen, met de juiste categorieën. Deze maatregel zorgt voor een bezuiniging van SRD 2 miljoen op maandbasis. 

Er blijkt dat er honderden mensen op het kabinet werkzaam zijn. De presidentiële commissie heeft gepresenteerd dat al die personen thuis zitten en gebruik maken van soms twee tot drie telefoontoestellen om te bellen nationaal en internationaal op kosten van het volk van Suriname, dan moet er ingegrepen worden, legde de president uit. Er zijn dan personen ook die slachtoffer worden, naar hen toe wordt er herstel gepleegd. Mensen op het kabinet krijgen mensen zonder meer een hoger salaris dan op de ministeries. Daarbovenop krijgen ze een toelage van 50%. Het gaat om meer dan duizend personen. Daarom is er gesneden erin. Er zijn groepen die ook slachtoffer worden, zoals militairen die werken bij het Directoraat Nationale Veiligheid. Deze zaken worden uitgezocht. Het gaat om tientallen mensen, “maar duizenden mensen, voorzitter die 50% toelage krijgen. Niet onder mijn leiding. Laat het duidelijk gezegd zijn. Niet onder mijn leiding”. Personen die er aanspraak op maken, die gaan na goed overleg met de directeur van het kabinet het ook krijgen. 

De president merkte op dat de regering ernstig bezuinigt. In de begroting 2021 zal duidelijk te merken zijn dat ministeries hun uitgaven met 15% moeten verminderen. Over de financiële situatie en actuele vraagstukken wil de regering uitgebreid informatie verstrekken aan De Nationale Assemblee. Ondanks het reces zal het college op 18 september bijeen komen waarbij de regering zal uitleggen hoe de financieel-economische situatie eruit ziet nu er een beter zicht op is. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com