President lovend over functioneren vicepresident Brunswijk

President Chan Santokhi had zich dit weekend teruggetrokken in Moengo Tapoe om het beleid van zijn regering, die drie maanden aanzit, te evalueren. Voordat hij de resultaten van de evaluatie presenteerde, gaf hij aan dat een vijf uur durend beraad te hebben gehad met zijn vicepresident, Ronnie Brunswijk. De president heeft zijn lof uitgesproken voor het werk dat Brunswijk als vicepresident heeft verzet in de vergaderingen van ministerraad.
“Het is indrukwekkend. Het werk dat binnen de RvM onder leiding van de vicepresident verzet is in de afgelopen drie maanden. Ook binnen de totale regering is heel hard gewerkt.”
Santokhi zegt dat er gekeken is naar het functioneren van de leiding van het land voor wat betreft samenwerking, eenheid, vertrouwen, beleid en communicatie. “We zijn tot de conclusie gekomen, dat wij in de afgelopen drie maanden gegroeid zijn”, zegt de president. Hij zegt dat het vertrouwen, de cohesie en communicatie tussen de president en vicepresident sterker is geworden.
Vervolgens is de evaluatie voortgezet met de rest van de coalitietop bestaande uit NPS-voorzitter Gregory Rusland en PL-voorzitter Paul Somohardjo.
Afgesproken is dat voor wat betreft het beleid van de verschillende organen, er daarover goede afstemming moet zijn, zodat dat een breed nationaal draagvlak kan hebben. De coalitietoppers zijn ervan overtuigd dat zij daarbij rekening moeten houden en dat zij zo ook een signaal sturen richting de samenleving dat zij luisteren naar hetgeen zich voltrekt in de samenleving.
Ten aanzien van de economische crisis zegt de president dat op de verschillende ministeries maatregelen zijn getroffen op het gebied van bezuinigingen, het verspillen van financiële staatsmiddelen en de aanpak van corruptie. Op basis van deze maatregelen is de regering in staat geweest om in twee maanden haar financiële huishouden onder controle te krijgen. “Zo heeft de regering ervoor kunnen zorgen dat vanaf september 2020 ambtenarensalarissen, AOV en financiële bijstand zijn uitbetaald zonder een kopere cent te lenen”, geeft de president aan.
Ook deed Santokhi een beroep op de samenleving, om zich te blijven houden aan de COVID-maatregelen die zijn afgekondigd door de regering. Hij gaf aan dat de COVID-beheersing redelijk onder controle is, dankzij het Surinaamse volk, het beleid van de regering met het ministerie van Volksgezondheid als spits.
Voor wat betreft de armoedebestrijding, is de regering gestart met het distribueren van pakketten. Volgens Santokhi zal de regering de komende week werken aan een integraal pakket aan maatregelen ter bestrijding van de armoede. De regering wil niet alleen overgaan tot pakkettendistributie, maar ook overgaan tot programma’s die moeten zorgen voor verlichting van de situatie in de samenleving. President Santokhi hoopt medio november en medio december de eerste maatregelen in place te hebben.
Sjovellie Amoksi

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald