President: Lockdown is nodig; situatie onbeheersbaar

Code Zwart voor de ziekenhuizen betekent dat niet iedereen die ziek is geholpen kan worden. President Chan Santokhi heeft aangekondigd op een zoompersconferentie vrijdagavond, dat er een herinrichting moet plaatsvinden van de ziekenhuizen. Er komt een totaal nieuw beleid voor de ziekeninrichtingen. Suriname is van code Rood naar code Paars gegaan. De Covid-situatie is onbeheersbaar geworden. Er zijn teveel besmettingen en teveel personen in ziekenhuizen, die daardoor geen opvangcapaciteit meer hebben. De regering wordt ook geconfronteerd met achterstallige schulden in ziekeninstellingen die niet betaald zijn. Er is SRD 25 miljoen vrijgemaakt voor de zorginstellingen. De president zegt dat dit gedaan is, omdat er geen stagnatie moet zijn in de Covid-zorg. Er moet geen belemmering zijn in het Covid-beleid. Iedereen moet meewerken en als er een financiële achterstand is, die zorgt voor obstakels, moet die weggemaakt worden, benadrukte Santokhi. De financiering van andere sectoren zal moeten wachten, omdat de gezondheidszorg de hoogste prioriteit heeft. Er is gekeken naar de zuurstofvoorziening, waar een tekort is ontstaan. De president deelt mee dat er contact is met Frans-Guyana, Trinidad & Tobago en de eigen leveranciers. Vanuit Frans-Guyana komt maandag een zuurstofboot aan met vijf tanks aan zuurstof, goed voor de komende dagen. Ook met andere landen wordt nagegaan hoe meer zuurstof kan worden aangeleverd. Naast de vaccins vanuit Nederland tussen de 500.000 en 750.000 doses, is ook steun toegezegd in andere sectoren. Het staatshoofd benadrukte dat er heel wat geruchten worden verspreid als zouden vaccins vanuit de prullenmand gehaald zijn of vervallen producten zijn. De AstraZeneca wordt nieuw geproduceerd. Santokhi hekelde het feit dat er zoveel fake news wordt verspreid. Nederland heeft ook toegezegd medisch personeel, medisch apparatuur en zuurstof. Over deze zaken wordt komende dagen overleg gevoerd. Tijdens de total lockdown die is aangekondigd tot en met 18 juni zal de voedselvoorziening worden gecontinueerd. Essentiële zaken zullen op stringente voorwaarden maandag, woensdag en vrijdag open zijn van 8.00 tot 16.00 uur. Supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwmaterialen zullen open zijn. De bouwmaterialen zijn opgesteld omdat door wateroverlast heel wat personen afhankelijk zijn van materialen die ze moeten aanschaffen. Er zal streng worden gelet op de handhaving. Uitsluitend volwassenen mogen boodschappen doen, 1 persoon per gezin. “Wij willen geen contact. Contact zorgt voor verspreiding”, benadrukte de president. Maximaal 10 personen tegelijk mogen in de zaken. De president benadrukte dat de samenleving het niet kan dragen dat zoveel mensen dagelijks sterven en het covid-virus zich blijft verspreiden. Hij benadrukte dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid. “Wij moeten elkaar beschermen”. Als het zo doorgaat zijn de gevolgen niet te overzien. Essentiële bedrijven en voedselproducenten zullen openblijven, opdat de supermarkten worden voorzien. Vaccinaties gaan gewoon door evenals het swabben van mensen die verschijnselen hebben. Als land zal er alles aan gedaan worden om de samenleving te beschermen. De president vraagt begrip voor de maatregelen en doet een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de maatregelen. Indien dat niet gebeurt, zullen er nog strengere maatregelen genomen worden om de volksgezondheid te kunnen garanderen. …………


Lees verder