President, houd toch op met dat ‘onbezoldigd’ gedoe!

De president heeft een uitleg gegeven naar aanleiding van de commotie rondom de aanstelling van de first lady, mevrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry, tot algemeen directeur van het Kabinet van de President.
In de column die wij hieraan gewijd hadden, schreven wij reeds: “U kunt op uw buik schrijven dat de president in één of andere “Krin Taki” op schaamteloze wijze zal vertellen dat de first lady geen salaris zal ontvangen voor deze nieuwe functie. “Damage control” heet dat. Verdomme, of zij nou wel of geen salaris zal krijgen, is niet het enige probleem. Het probleem is dat het resultaat van haar werk slecht zal zijn vanwege oververmoeidheid door drukke werkzaamheden door elkaar”.
De president heeft in zijn uitleg aangegeven dat de functie onbezoldigd is. Het woord ‘onbezoldigd’ heeft hij herhaaldelijk gebruikt. In het persbericht van de Communicatiedienst Suriname (CDS) werd dat woord zelfs driemaal gebruikt. Het herhaaldelijk gebruik van het woord ‘onbezoldigd’ begint meer op een wanhoopsdaad te lijken.
HerhalingOf zij haar werk wel of niet bezoldigd doet, of zij wel of niet benoemd is, of de regering nog maar net aanzit, doen allemaal niet ter zake. Feit is dat zij belast is met de betreffende werkzaamheden. Het gaat om de verwevenheid tussen privé en zakelijk in de gezagsverhouding tussen de president en zijn ondergeschikte (zijn vrouw). Niemand zal het onderscheid tussen privé en staatszaken kunnen maken, de president en zijn vrouw ook niet.
Je kan niet iemand professioneel aansturen die ondergeschikte is, waarmee je tevens in de echt verbonden bent. Het is niet te verwachten dat je zakelijke of professionele tegenspraak zult krijgen in een intieme relatie. De verwevenheid tussen zakelijk en privé (man-vrouw-relatie) zal onherroepelijk tot problemen leiden binnen het staatsbestel. Dat zal een deuk geven aan de vereiste professionaliteit. Hoe vaak hebben dit soort zaken niet geleid tot een paleisoorlog elders in de wereld? Hoe zit het met de rapportage van de first lady naar de meerdere (haar man) toe, bijvoorbeeld?
De concentratie van staatsmacht binnen één familie of gezin zou vermeden moeten worden. Dat is een gevaar voor de democratie. De president en de first lady maken zich enorm kwetsbaar. De president zal altijd politiek verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van de first lady.
De functie van algemeen directeur op het Kabinet van de President is geen stageplekDe president heeft wel eens gezegd: “Bij alles wat wij zullen doen, zullen wij ons eerst afvragen of het goed is voor het volk”. Wel president, dit is niet goed voor het volk. Waarom niet?
De functie van algemeen directeur van het Kabinet van de President vereist iemand met veel bestuurlijke ervaring met een zware dosis aan kennis van het staatsbestel en het staatsrecht. De zwaarte van deze functie kan nimmer uitgeoefend worden door hobbyisten of iemand zonder noemenswaardige werkervaring. Waar de output (het resultaat) 100 procent had moeten zijn, gezien de crisis van het land, zal de output veel minder dan 100 procent zijn. Dit, gelet op het gebrek aan werkervaring en de meerdere verantwoordelijkheden. Wij zullen ons nu in duidelijke bewoordingen uiten: zij voldoet niet aan de kwalificatie van “The right man on the right place”.
Het voorlopige organogram dat wij gezien hebben, laat zien dat zij leidinggeeft aan vijftien subafdelingen. Het is onverantwoord om zo een zware functie over te laten aan iemand zonder noemenswaardige werkervaring.
De president probeerde de commotie te verzachten door mee te delen dat de first lady haar functie van vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, een maand geleden had neergelegd. Hiermee wil hij doen overkomen dat de first lady niet zoveel functies bekleedt. Het is zeer gênant dat deze mededeling gedaan wordt, pas nadat de commotie ontstaan is. Nog schandelijker is het feit dat met zoveel bombarie was aangekondigd dat zij lid wordt van de betreffende commissie, maar met de stille trom via de achterdeur de commissie met een onafgemaakte taak heeft verlaten.
Het is nog overigens de vraag of zij inderdaad die functie neergelegd heeft. Het is te makkelijk om dit achteraf te stellen. De president zou geloofwaardig overkomen indien hij deze mededeling eerder had gedaan. Wij vragen de president bij deze om de correspondentie met betrekking tot het neerleggen van haar functie in die commissie, vrij te geven.
Het gebrek aan werkervaring, heeft ertoe geleid dat zij de functie van vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft onderschat. Zij heeft deze functie aanvaard, zonder het te vervolmaken. Dit duidt op onbetrouwbaarheid en wispelturigheid. Daar gaat de betrouwbaarheid, die men steeds als excuus gebruikt.
Er wordt gesuggereerd dat de president iemand nodig heeft op die functie, die hij kan vertrouwen. Wil dit zeggen dat alleen zijn vrouw te vertrouwen is … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald