President heeft hoge verwachtingen van versterkt hof

De regering gaat het Hof van Justitie steunen met zijn grote plannen, in het bijzonder met het streven om de rechterlijke macht helemaal onafhankelijk te maken. Vrijdag heeft president Chan Santokhi, Iwan Rasoelbaks beëdigd tot president van het Hof van Justitie, elf rechters als leden en plaatsvervangende leden van het hof, en twee waarnemend substituut officieren van justitie. Santokhi heeft hoge verwachtingen van het versterkte hof.Santokhi deelt mee dat de voordracht van Rasoelbaks breed gedragen is.  Rasoelbaks heeft  ondanks hij zes jaren lang waarnemend hofpresident was “een ware transformatie” teweeg gebracht, geeft hij aan. “Het versterken van de interne organisatie en de rechtspraak, toegankelijker maken van de rechtspraak, opzetten van een website en jurisprudentie databank, en het opzetten van een nieuw gebouw voor de strafrechtspraak,” somt Santokhi enkele wapenfeiten op. “Daarmee kan met recht worden gezegd dat meester Rasoelbaks een belangrijke  en wezenlijke  bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de rechtspraak en de rechterlijke organisatie in ons land.”De regering is onder de indruk van de verdere plannen van het hof. Het staatshoofd rekent erop dat met de toevoeging van de nieuwe rechters, sommige van de programma’s snel verwezenlijkt worden, zoals snellere uitspraken en een inhaalslag bij achtergelopen zaken. De versterking moet de economie ook ten goede komen, benadrukt Santokhi. Investeerders blijven weg omdat rechtsprocessen te lang duren, merkt hij op.  “Met de versterking van de rechterlijke macht is het de verwachting dat de rechtszekerheid voor de actoren binnen het handelsverkeer ook wordt bevorderd, zodat een efficiënte rechtspraak een directe positieve weerslag heeft op onze economie.”

Het Hof van Justitie is verrijkt met zes nieuwe rechters (leden plaatsvervangers)
De president kijkt ook uit naar het verder digitaliseren van rechtszaken. Door de covidsituatie is hier een begin mee gemaakt. Bij civiele zaken kunnen stukken al digitaal ingediend worden. “Dit is een bijzondere vooruitgang,” merkt hij op. “En natuurlijk kijken we uit naar de zittingen die digitaal via videoconferenties of Zoom kunnen plaatsvinden.” De regering kijkt ook uit naar de “decentralisatie van de rechtspraak.” Tot nu toe worden na Paramaribo, alleen in Nickerie ook zittingen gehouden. Het hof wil uitbreiden naar andere districten. Het verder digitaliseren komt hierbij goed van pas.De regering zal ook de handen uit de mouwen steken, belooft Santokhi. Zij zal ervoor zorgen dat er verdere scholing mogelijk is voor de leden van het hof, van rechters tot fiscaal juristen en griffiers. Dit kan lokaal of in het buitenland. De regering zal ook werken aan het verbeteren van de “financiële rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht.” Daarvoor is er al een conceptstaatsbesluit.De rechters moeten ook beschermd worden tegen zware werkdruk, deelt de regeringsleider mee. Er zal waar nodig expertise uit het buitenland worden gehaald, kondigt hij aan. “Er ligt al een conceptwet klaar dat elke persoon die in ’s landsbelang aangetrokken wordt en een staatsbelang zal dienen, van rechtswege de Surinaamse nationaliteit krijgt,” deelt hij mee. Dit geldt voor elke sector, benadrukt Santokhi. Hij geeft als voorbeeld aan de rechterlijke macht, overheid en de sport. Santokhi stelt dat de ‘nationaliteitsissue’  geen obstakel moet zijn voor mensen die een nationaal belang willen dienen.De regering gaat er ook werk van maken om genoeg geld vrij te maken voor de rechterlijke macht. De “budgettaire obstakels” zorgen onder andere voor stagnatie bij het alledaagse werk en het uitvoeren van programma’s. Het hof moet ook zijn eigen budget hebben om zelfstandig te werken, benadrukt Santokhi.  “Deze regering zal zich bijzonder inzetten voor het verder onafhankelijk maken van de rechterlijke macht,” kondigt hij aan. “Immers, een deugdelijk functioneren van de rechterlijke macht is het sluitstuk van de democratie en de rechtsstaat. Wij staan daarvoor en zullen u alle ondersteuning bieden om dat verder te bevorderen.”  

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com