President heeft hoge verwachtingen nieuwe Staatsraad

President Chan Santokhi heeft de leden van de Staatsraad voor de periode 2020-2025 geïnstalleerd. De president zei hoge verwachtingen te hebben dit hoge adviesorgaan. Dit orgaan adviseert de president en de regering.
Santokhi hield de staatsraadsleden voor dat zij als taak hebben om vanuit hun verantwoordelijkheid de regering van advies te voorzien. Hoewel er ook sprake is van de politieke verhoudingen en politieke afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt, neemt dit niet weg dat de Staatsraad de regering van advies mag voorzien.
De Staatsraad adviseert de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering, adviseert de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten, waarvan de goedkeuring van De Nationale Assemblee is vereist. Voorts adviseert de Staatsraad de regering ontwerp-staatsbesluiten.
De regering zal zeker gebruikmaken van dit orgaan omdat zij steeds bezig is draagvlak te zoeken voor beleid, zei president Santokhi. Hiervoor zal de Staatsraad ook geraadpleegd worden. Ook het parlement wordt door Santokhi opgeroepen om gebruik te maken van de adviezen van dit orgaan.
De president gaf te kennen dat de regering ernaar toe zal werken om de positie van deze organisatie te versterken. Zij zal alle ruimte krijgen om haar grondwettelijke taak uit te voeren. Er zal geen ruimte gelaten worden voor ongrondwettelijke handelingen zoals het eerst goedkeuren van wetten door DNA en daarna de Staatsraad om advies vragen.
Hij gaf de garantie dat het democratisch gehalte zeker tot uiting zal komen. Dit orgaan zal zeker nodig zijn voor de uitdagingen waarvoor wij als land staan namelijk de financieel-economische en de COVID-19-situatie, maar ook meehelpen denken aan de kansen die voor ons liggen zoals de grote olievondst voor de kust van Suriname.
In de Staatsraad zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd die in het parlement zetels hebben. Verder zijn vertegenwoordigd de gezamenlijke vakbeweging en de gezamenlijke werkgeversorganisaties. De VHP heeft vier leden in de Staatsraad, NDP drie, ABOP/PL twee, NPS en BEP elk een, terwijl het bedrijfsleven en de vakbeweging elk twee vertegenwoordigers hebben in de Staatsraad.
De staatsraadsleden:Urmila Ramlagansing (VHP), Maaltie Sardjoe (VHP), Shakuntala Thakoer (VHP), Nathalie Amatmohamed (VHP), Rosellie Cotino (NDP), Amzad Abdoel (NDP), Caroline Heilbron (NDP), Marinus Cambiel (ABOP/PL), Rinnette Soentik Sapei (ABOP/PL), Hesdy Pigot (NPS), Justina Eduards (BEP), Soeroedjlal Torilal (VSB), Wilgo Bijlkerdijk (ASFA), Roy Haverkamp (PWO) en Sonny Chotkan (OSAV).

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald