President en vicepresident voeren politiek overleg

President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben vandaag tijdens hun regulier overleg het proces om te komen tot de aanstelling van districtscommissarissen en het aanstellen van raden van commissarissen en raden van bestuur of toezicht besproken.
Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege de luide roep uit de samenleving. Er is geluisterd naar de wensen en grieven die vanuit het volk naar voren zijn gekomen, meldt de CDS.
Met betrekking tot de raden van bestuur is besloten dat er gesproken zal worden met personen die eerder in functie waren en wederom zijn voorgedragen. Vanuit het oogpunt van de kritiek uit de samenleving worden aanstellingen besproken met betrokkenen. Het doel is om beslissingen in overeenstemming te brengen met een gewenste situatie waarbij de gevoelens van de samenleving worden meegenomen. Besluiten zullen uiteindelijk conform de statutaire bepalingen worden genomen.
Het proces om te komen tot de aanstelling van een districtscommissaris is als volgt. Districtscommissarissen zijn aangetrokken en benoemd in de functie van districtscommissaris voor het hele land.
Districtscommissarissen in functie, moeten dan ook de bijbehorende overdracht doen. Besloten was dat de installatie van alle districtscommissarissen binnen een week zal plaatsvinden. Als de installatie van de districtscommissarissen een feit is, worden zij door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport standplaatsen toegewezen. De minister ontlast ook de districtscommissarissen in functie.
Alle districtscommissarissen die nu in functie zijn, worden ter beschikking gesteld van deze minister. Dit geldt nu dus ook voor districtscommissaris Nerkust. Het volgende dat zal geschieden is de training van de nieuwbakken functionarissen door ervaren districtscommissarissen, zoals Landbrug en Jiawan. Deze intensieve training zal de districtscommissarissen bewapenen met de nodige inzichten om hun taken naar behoren te vervullen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald