President en first lady bezoeken ministerie van Volksgezondheid

President Chan Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry hebben een oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin.
Het COVID-19-Managementteam gaf een presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de COVID-19-situatie in ons land. Dr. Krisna Matura geeft aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelt zij, dat de positieve gevallen met de dag toenemen en dat de opnamecapaciteit ten einde loopt. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.
De crisismanager Martelise Eersel van het COVID-19-Managementteam gaf verder aan dat er 110 personen aan verpleegkundig personeel nodig zijn om de huidige human resources aan te vullen. Het crisis managementteam wil werken aan een COVID veilige situatie in Suriname, maar hierin zal de burger ook haar bijdrage aan moeten leveren.
Robert Mohamed, onderdirecteur Planning, belichtte de organisatiestructuur van het ministerie en liet het staatshoofd kennismaken met de verschillende strategische partners. De onderdirecteur Financiële Zaken, Georgio Singorawi, presenteerde het financieel plaatje van het ministerie. De aspirant directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Gaitree Baldewsingh, gaf een presentatie over de zorg in het binnenland. Zij pleitte voor één landelijke eerstelijnsgezondheidszorg, waar elke Surinamer waar ook gepositioneerd, instaat is te genieten van één en dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg.
Ook minister Ramadhin presenteerde de korte termijn acties van het ministerie. Hij gaf aan dat de gezondheidszorgsector onder druk staat door COVIS-19 en dat de kwaliteit van de reguliere zorg daardoor afneemt. In het regeerakkoord is een urgentiefase opgenomen. Hoog op de agenda van deze urgentiefase staat de zorg voor de COVID-19-patiënten.
Ook moet de Wet nationale basiszorgverzekering volgens de minister, onder de loep genomen worden. Volgens Ramadhin wil het ministerie zich meer gaan richten op preventieve zorg, omdat de curatieve zorg kostenverhogend werkt.
Ten aanzien van de COVID-19-situatie in ons land zegt de president dat de samenleving op de hoogte gebracht moet worden van de wrange realiteit waarbij het beschikbare medische en zorgpersoneel minder wordt. Indien de cijfers blijven stijgen zal een totale lockdown niet uitgesloten worden. De uitdaging ligt namelijk hierin dat de regering de COVID-19-situatie beheersbaar wil houden en tegelijkertijd tot het nieuwe normaal wil overgaan. Echter geeft de president aan, dat normalisatie niet ertoe mag leiden dat het aantal COVID-positieve gevallen toeneemt.
President Santokhi stak de bewindsman en zijn staf een riem onder het hart te willen steken deze uitdaging aan te gaan.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald