President en dc belichten ontwikkeling in Saramacca

President Chan Santokhi heeft zaterdag in het district Saramacca een aantal strategische projecten dat in uitvoering is, bezichtigd op de vorderingen. Hij was ook aanwezig bij de oplevering en ingebruikname van de gerenoveerde steiger te Groningen. Dit project is gefinancierd door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het Kabinet van de President. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Civiel Technische Dienst en de bouwploeg van het commissariaat. Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga gaf aan dat in de korte geschreven geschiedenis van Suriname, het plaatsje ‘Fort of Post Groningen’ een belangrijke plaats inneemt. “Waar het gebouw van het commissariaat nu staat moet in 1790 door gouverneur Wichers een vijfhoekig fort zijn gebouwd welke de naam kreeg van zijn geboorteplaats Groningen in Nederland. Post Groningen werd gesticht als militaire verdedigingslinie tegen de aanvallen van de weggevluchte slaven, omdat de grote plantages  hier verder in het noorden lagen”, merkte de dc op. Vlak aan de overkant werd in 1790 ook door gouverneur Wichers de leprakolonie Voorzorg aangelegd. Later in 1845 werd Voorzorg de opvangplaats van de Nederlandse kolonisten thans beter bekend als boeroes. De renovatie van de steiger en het theehuisje gaat in de toekomst volgens de dc een belangrijke plaats innemen bij het ontwikkelen van het binnenlandse toerisme. Deze aanmeersteiger zal ook dienst doen voor de riviervisserij als een veilige haven omdat zij tot nu toe hier verder naast de markt moeten aanmeren wat niet altijd mogelijk is bij een hoge waterstand.De renovatie van het oud gebouw dat vroeger als residentie van de districtscommissaris heeft gediend, zal in deze ook een belangrijke bijdrage leveren voor toerisme. De renovatie van het gebouw wordt ter hand genomen door ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, directoraat Toerisme en zal daarna als een museum in gebruik worden genomen. Met de renovatie werkzaamheden wordt binnen twee weken een aanvang gemaakt. Verder verkeert het commissariaat in een afrondende fase van overleg met Staatsolie om een nieuw zwembad onder de naam Pireng aan te leggen te Groningen. De renovatie van de aanmeersteiger is volgens het ontwikkelingsplan
Saramacca en zal een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het
toerisme, merkte de president op. Gedacht wordt aan natuurtoerisme, agrotoerisme
watersporttoerisme en de riviervisserij. De president zei ook zeer
ingenomen te zijn met het ombouwen van het oud gebouw van de
districtscommissaris te Groningen tot een museum dat samen met het
nieuwe zwembad Pireng als een enorme trekpleister gezien moet worden.