President: Bondhouders gevraagd 70% verlies te nemen

President Chan Santokhi heeft gedetailleerde informatie verstrekt over de herstructurering van de internationale schuld. Aan de bondhouders van Oppenheimer 1 en 2 is gevraagd om 70% van verlies te nemen op de vordering van US$ 770 miljoen. Ook is een grace periode gevraagd van vier jaar. De eerste afbetaling vindt dan plaats eind 2025. Deze mededelingen deed de president donderdag in De Nationale Assemblee op verzoek van coalitiefractieleider Asis Gajadien. “Als ze akkoord gaan zal onze schuld naar US$ 236 miljoen teruggebracht worden. Dat gaat een enorme druk weghalen van onze begroting”, zei het staatshoofd. Nu moet US$ 70 miljoen per jaar opgenomen worden op de begroting als schuldaflossing. Door de uitstel van betaling met vier jaar zal de regering ademruimte krijgen. Het voorstel is woensdag gepresenteerd aan de bondhouders, ten overstaan van een wereldgemeenschap. De schuldeisers moeten nog ingaan op de voorstellen die gedaan zijn door de regering. Ook de hoge rentes moeten teruggebracht worden. De rente van 10 tot 14% moet teruggebracht worden na 2025 naar 5% en na 2028 naar 6%. Voor de overige buitenlandse schulden bij overheden en multilaterale instellingen van ongeveer US$ 450 miljoen en de exportkredieten van ongeveer US$ 220 miljoen – totaal ongeveer US$ 700 miljoen – is gevraagd om een verlies te accepteren van gemiddeld 30%.  De ‘haircut’ geldt niet alleen voor Oppenheimer, maar alle andere schulden. De regering heeft gevraagd deze schulden vooruit te schuiven naar 2046 tegen een rente van 1.2%. Er zijn ook voorstellen gedaan om het verlies van de schuldeisers te compenseren als de economische situatie van het land het toelaat. Er is aangeboden dat wanneer de olieopbrengsten binnenkomen een compensatie zal worden gegeven. De manier en de hoogte van de compensatie zullen afhangen van de hoogte van de olie-inkomsten. Er wordt niet meer dan de hoofdsom gecompenseerd. De bondholders moeten nog op de voorstellen reageren. …………


Lees verder