President belooft beter beleid en bestuur in tweede helft regeertermijn

Economische groei van 2,5% geprojecteerd
Suriname maakt volgens president Chandrikapersad Santokhi, momenteel een economische groei van 2,5 procent door. Hij benadrukte dat dit voorheen -8 procent was. Volgens het staatshoofd is dit de groei-projectie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor Suriname. ‘’Suriname is momenteel op financieel-economisch gebied redelijk stabiel’’, aldus de president. Hij zegt dat de macro-economische parameters gehaald zijn. Er is volgens het staatshoofd gezorgd dat de financiële reserves zijn opgebouwd. De internationale reserves van USD -140 miljoen zijn naar meer dan USD 1 miljard gegaan. De kasreserve die ‘leeg’ was, is gegroeid naar USD 300 miljoen, terwijl de importdekking van 0 weken thans naar 7 maanden is. Verder is het begrotingstekort van 19 procent nu gedaald naar 3 procent.
‘’We halen de norm volgend jaar‘’, zegt Santokhi. Terugblikkend op de resultaten van de predialoog, zegt hij dat de regering voor grote uitdagingen heeft gestaan in de eerste helft van de regeertermijn. Dit heeft volgens de president ertoe geleid, dat de beleidskeuzes goed overwogen moesten worden om de richting van het land te bepalen. Het staatshoofd haalt aan, dat toen de regering aantrad, er sprake was van een nationale en internationale ernstige financieel-economische crisis. Daarnaast had de regering ook te maken met een covid-pandemie die beheerst moest worden en op een gegeven moment ook de oorlog in Oekraïne.
Vanwege deze gebeurtenissen die vanwege heeft de toen bestaande crisis volgens Santokhi, nationaal extra hard toegeslagen in Suriname. Verder speelden er volgens het staatshoofd, ook sociaal-maatschappelijk spanningen, die verantwoordelijk beheerst zijn.
‘’De regering heeft zware keuzes moeten maken, waaronder de hervorming van de economie, herschikking met schuldeisers, een herstelplan en een IMF-programma als randvoorwaarde voor de te treffen schuldherschikkingen’’, zegt Santokhi. Hij wijst erop, dat de regering haar verantwoordelijkheid heeft genomen om problemen die al decennia spelen, op te lossen. ‘’De verbeterde parameters zijn de eerste stap.’’ De president erkent dat de eerste periode gepaard is gegaan met zware maatregelen. Desondanks heeft de regering volgens het staatshoofd, ook omgekeken naar kwetsbare groepen in de samenleving, ambtenaren en de particuliere sector.
‘’Stap voor stap zal ervoor gezorgd worden, dat de economie en de koopkracht groeit‘’, aldus de president. Hij haalt aan dat de koopkracht van ambtenaren en aan hen gelijkgestelden, versterkt zal worden met SRD 2500 per maand. Ook is de regering bezig met het uitbetalen van de koopkrachtversterking van SRD 1800 aan geregistreerden en gepensioneerden. Voor deze financiële ondersteuningen heeft de regering een budgetneutraal‘ bedrag van SRD 1,2 miljard vrijgemaakt. ‘’Er moet gegeven worden wat de economie kan dragen. Tegelijkertijd moet de armoedegrens goed gemonitord worden‘’, aldus het staatshoofd.
De regering maakt zich sterk voor de groei van de economie door faciliteiten als kredietfondsen te bieden aan ondernemers. Santokhi stelt dat de toegang tot deze fondsen makkelijker moet. Het staatshoofd zegt dat er investeerders komen en dat de agrarische ontwikkeling gemoderniseerd op gang komt. De reeds bereikte schuldherschikkingen plaatsen Suriname in een betere positie op de internationale markt.
Het staatshoofd verduidelijkt dat de regering de kritische en constructieve bijdragen tijdens de predialoog apprecieert. De kritiek is volgens Santokhi als een uitdaging gezien, terwijl de emotionele reacties een signaal zijn geweest dat de emoties in de samenleving hoog zijn. ‘’De regering neemt dit alles mee voor beter beleid en bestuur in de tweede helft om het land te laten winnen‘’, aldus Santokhi.
The post President belooft beter beleid en bestuur in tweede helft regeertermijn ..