Pompen of verzuipen voor recreatieoorden Para – Parbode Sneak Peek – Parbode

Het is medio maart als de districtscommissaris van Para bekendmaakt dat, in het kader van COVID-19-maatregelen, bezoekers tot nader order niet meer mogen worden toegelaten tot de recreatieoorden in zijn district. Voor de uitbaters volgt maandenlang een op zwart zaad zitten. En dan is daar in de nacht van 16 op 17 juni op de koop toe een enorme overstroming. Bruggen worden kapotgeslagen, delen van wegen spoelen weg, accommodaties storten in elkaar. Voor de oorden nog meer financiële ravage. De toerismesector in Para lijkt definitief passé.

Tekst Ruth-Rachel Joeroeja
“Tot hier stond het water.” Donavon van van de Vijver, eigenaar van Palulu Camping, staat bij een kamp en wijst op borsthoogte hoe groot de overstroming medio juni was. “Al jaren komen in de savanne overstromingen voor. Wij zijn nu tien jaar bezig met Palulu; het was altijd al spannend om te zien hoe hoog het water kwam. In 2017 of 2018 stond het behoorlijk hoog, we waren bezig bij de kreek te bouwen, maar moesten stoppen met onze specifieke bouwstijl omdat het water het jaar daarop hoger zou kunnen worden. Normaal is het water één of twee meter hoog, deze keer drie meter. Na elf uur regen kwam de overstroming. Stoelen, banken en tafels zijn elders terecht gekomen, sommige in bomen, een hut is omgedraaid en bij de Hermankreek is een huis onder water gelopen. Matrassen waren nat, bestek en potten zijn weggestroomd, gipsplaten waren kapot, de houten constructie is zacht geworden en het zand is verder verspreid.”
Van van de Vijver stelt dat hij de schade op ten minste SRD 80.000 raamt. “Er is extra stress, omdat zand en mankracht niet goedkoop zijn. Ik moet kruien naar mijn kreek, wat veel tijd kost, en kruiwagens gaan kapot. Ik heb alles leeggehaald en weet nu precies wat ik moet doen en hoe ik anders moet gaan bouwen. Ik ben reeds begonnen met een meer duurzame aanpak. Ik wil een stabielere basis, want wij bouwen uit gevoel”, merkt Van van de Vijver op die erop wijst dat hij bij het bouwen gebruik maakt van natuurlijke en recyclematerialen.
Sherida Mormon, directeur van Mets Travel & Tours, en beheerder van verschillende recreatieoorden in Para, zegt dat vooral het METS-oord Colakreek zwaar is getroffen. De financiële schade van de overstroming schat ze in op rond de 180.000 US-dollar. “Op delen van het terrein is veel zand weggespoeld, met name bij de bungalows. En een deel van de reeds zwakke omheining langs de weg is vernietigd. De schutting moet van duurzaam materiaal worden gemaakt. Er was een damwand gebouwd en daarna nog een investering gedaan van ongeveer 20.000 US-dollar, maar de damwand is bezweken. Ook zijn platformen langs de kreek en bruggen uit hun voegen gesprongen”, zegt Mormon. “Een huis op neuten op een eilandje toont een behoorlijke verzakking en zal voorlopig niet verhuurd kunnen worden. Voor de bruggen is er een stevigere infrastructuur nodig. Er moet duurzamer gebouwd worden waardoor de bruggen op hun plek blijven. Bij de sluis was er een bypass gemaakt die nu dubbel zo breed is geworden. Om weer een dam te bouwen die de bypass gedeeltelijk moet dichten zal er eerst een gedegen hydrologisch onderzoek gedaan moeten worden naar de hoeveelheid en kracht van het water dat er langs stroomt. De oplossingen in het jonge verleden hebben immers geen stand gehouden, het water had zo’n kracht dat het alles heeft weggestoten. Gedegen onderzoek is dus van groot belang voor wij een nieuwe dam bouwen.”
COVID-19-lockdown
Op 16 maart, drie dagen na het eerste bevestigde geval van COVID-19 in Suriname, moest de ketting op alle recreatieoorden. Voor de uitbaters braken onzekere tijden aan.
Lees het hele artikel in het septembernummer van Parbode
………… (Parbode)


Lees verder

Bron: Parbode.com